W trosce o zrównoważony łańcuch dostaw

Największe polskie i światowe koncerny wdrażają dziś szereg usprawnień mających zwiększyć efektywność i ograniczyć ślad węglowy w ramach łańcucha dostaw. Wszystko m.in. w celu sprostania wyższym oczekiwaniom klientów, którzy są coraz bardziej wymagający i świadomi istniejących zagrożeń i w konsekwencji przyjmowanych założeń zrównoważonego rozwoju. Przedstawiamy jak współpraca firm Animex Foods i CHEP Polska zwiększyła skuteczność procesów logistycznych, pozostając równocześnie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

 

Specyfika sektora mięsnego w kontekście operacji logistycznych – jak wyglądają rynkowe wyzwania i potrzeby?
Łukasz Dominiak, Dyrektor ds. Public i Government Relations, Animex: Sektor mięsny wymaga specyficznego i bardzo profesjonalnego podejścia ze względu na produkty, które wiążą się z wysokimi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa żywności. Jako organizacja przykładamy największą wagę do zapewnienia konsumentom niezakłóconego dostępu do ulubionych i smacznych produktów, o najwyższej jakości. Zależy nam na wdrażaniu innowacji, które z jednej strony poprawią parametry biznesowe, ale z drugiej będą pro-ekologiczne. W przypadku łańcucha dostaw chcieliśmy mieć zapewnioną dostępność palet, ale w taki sposób, by równocześnie nie wiązało się to z nadmiarem pracy administracyjnej. Kluczową sprawą oprócz efektywności kosztowej jest dla nas również przejrzystość. Animex ma bardzo złożoną i rozdrobnioną strukturę dystrybucyjną – w naszej sieci funkcjonuje bardzo wielu małych odbiorców. Wobec powyższego dobra współpraca ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi w różnych aspektach produkcji i dystrybucji jest kluczowa z punktu widzenia oczekiwań klientów i konsumentów.

 

Piotr Lankiewicz, Senior Account Manager, CHEP: W CHEP zawsze stawiamy na obniżanie kosztów i upraszczanie procesów związanych z gospodarką nośnikami wśród naszych partnerów. Dysponujemy siecią 8 centrów serwisowych w Polsce i największym na rynku poolem palet na wynajem: w europejskim obiegu jest ich w tej chwili ponad 145 mln. Dlatego jesteśmy w stanie pomóc w dostarczeniu wymaganej ilości palet, w odpowiednim czasie, we właściwe miejsca, zapewniając terminowość dostaw produktów naszych partnerów.
W branży mięsnej jest to szczególnie ważne, ponieważ występują tu tzw. „picki”, czyli sezonowe wzrosty popytu. Rozumiemy doskonale, że firmy proszone są o szybsze, łatwiejsze i tańsze zaspokajanie rosnącego popytu wśród konsumentów, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu swojej działalności na środowisko. Aby temu podołać, potrzebna jest komunikacja pomiędzy klientami, przewoźnikami, firmami odpowiadającymi za zarządzanie magazynami, czy sieciami handlowymi.
CHEP w obliczu tych wyzwań oferuje kompleksową współprace transportową, skupiając się na integracji sieci logistycznych naszych partnerów, organizowaniu wspólnych transportów jedną flotą optymalnie załadowanych ciężarówek, czy skracaniu tras transportowych.

 

W jaki sposób współpraca z firmą CHEP wspiera łańcuch dostaw giganta sektora mięsnego?
ŁD, ANIMEX: Od lat prowadzimy kompleksowe analizy w naszej organizacji, starając się identyfikować te ogniwa łańcucha dostaw, które mogą przyczynić się do całościowego wzrostu wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i stałym podnoszeniu jakości oferowanych produktów. W  przypadku operacji logistycznych skupiliśmy się na gospodarce nośnikami, jakimi są m.in. palety. Wynajem palet w modelu poolingowym CHEP okazał się spełniać wszystkie kryteria, jakie stawialiśmy wobec rozwiązań dla łańcucha dostaw: optymalizację kosztową, usprawnienie procesów oraz – co szczególnie ważne – znaczące oszczędności środowiskowe. Pooling CHEP pomaga nam m.in. ograniczyć wydatki, takie jak zakup własnych palet i koszty zarządzania nimi. Outsourcing usług związanych z zarządzaniem gospodarką paletową pozwolił nam też zminimalizować ryzyko związane z nieoczekiwanymi zmianami w popycie. Dzięki temu nasz biznes w tym obszarze jest bardziej stabilny i przewidywalny. Potrzebowaliśmy partnera, który ma odpowiednią skalę i rozbudowane zaplecze logistyczne pozwalające szybko reagować w przypadku zmian rynkowych i – w razie potrzeby – realizować dostawy z alternatywnych lokalizacji.

 

Czy usprawnienia w procesach logistycznych idą w parze z założeniami zrównoważonego rozwoju?
ŁD, ANIMEX: Na wszystkich uczestnikach łańcucha dostaw w procesie produkcyjnym spoczywa szczególna odpowiedzialność w kontekście wdrażania rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju.
Wynajem palet z jednej strony pozwala na ograniczenie strat i marnotrawstwa zasobów naturalnych, takich jak drewno i zmniejszanie śladu węglowego firmy, a z drugiej przyczynia się do realnych oszczędności biznesowych: czasu i pieniędzy. Pooling wyklucza m.in. konieczność prowadzenia rozliczeń sald palet, redukuje liczbę zagubionych nośników, zapewnia płynność całego łańcucha dostaw. Co więcej, model, w jakim działamy wspólnie z CHEP, zmniejsza całościowe oddziaływanie Animex na środowisko również poprzez znaczne ograniczenie liczby ciężarówek wiozących puste palety, redukcję zbędnych kilometrów na trasach czy niezagospodarowanej przestrzeni ładunkowej. To podręcznikowy przykład na zamykanie obiegu w gospodarce, jakiego potrzebują obecnie biznes, środowisko i lokalne społeczności.

 

 

PL, CHEP: Dokładnie tak, pooling palet to rozwiązanie gospodarki o obiegu zamkniętym, które wspiera firmy w ograniczaniu wpływu działalności na środowisko naturalne. Wiele firm na rynku dąży obecnie do przejścia na bardziej pro-ekologiczny i „zielony” model. Organizacje chcą rozwijać się w sposób zrównoważony, a nasze rozwiązania współdzielenia, recyklingu i optymalizacji okresu przydatności palet daje im wymierne korzyści, jeśli chodzi o zmniejszenie ilości zużywanego drewna, generowanych odpadów i emisji CO2 do atmosfery. Do myślenia o zrównoważonym rozwoju w kategoriach korzyści staramy się przekonywać coraz więcej firm na rynku. Przykładem może być nasze członkostwo w komitecie sterującym inicjatywy Lean&Green, którą zainicjowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami: siecią Biedronka i Unilever Polska. Zrzeszamy w jej ramach przedstawicieli branży TSL, producentów oraz sieci handlowe, którzy są na drodze do bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw.

 

 

Dziękuję za rozmowę.