Uroczysty jubileusz 25-lecia istnienia firmy Weindich

Sobota 20 czerwca 2015r. trwale i w sposób wyjątkowy zapisze się na karcie historii dla firmy Weindich. W tym bowiem dniu, już od rana, rozpoczęły się uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia istnienia firmy na rynku.
W związku ze świętowaniem ćwierćwiecza działalności, firma miała przyjemność zorganizowania, w swojej siedzibie przy ul. Adamieckiego 8 w Chorzowie, dwóch Walnych Zgromadzeń: Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy wraz Stowarzyszeniem Krupnioki Śląskie oraz Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Jako pierwsze odbyły się Walne Zgromadzenie Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy oraz Walne Zgromadzenie Stowarzyszenie Krupnioki Śląskie (w godz. 9.00-11.00). Członkowie Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy decyzją tego zgromadzenia zmienili nazwę na Śląski Cech Producentów Żywności. Walne Zgromadzenie podczas wyboru Prezydium wybrało na sekretarza Walnego Zgromadzenia Pana Prezesa Andrzeja Cichonia a na Przewodniczącego Pana Grzegorza Miketa, który poprowadził Obrady. Podczas Walnego Zgromadzenia wysłuchaliśmy zaproszonych gości, m.in. Pana dyrektora Henryka Kolasę, który przybliżył nam nowy PROW na lata 2014-2020. Pan dyrektor przedstawił wstępne założenia PROW i zachęcił do przygotowywania się już z poszczególnych działań. Dr Piotr Gajos przedstawił aktualną sytuację w branży mięsnej na Śląsku oraz zmiany w przepisach, które w istotny sposób wpływają na działalność zakładów.
Największą dyskusję wzbudziły dwie ostatnie uchwały, zapowiadane już od kilku ostatnich miesięcy. Pierwsza dotyczyła zmiany Statutu Cechu. Projekt Statutu został opracowany przez mecenasa Wojciecha Lubelskiego, Komisję ds. zmian do Statutu składającą się z Członków Cechu oraz dyrektora Cechu. Nowy Statut został jednogłośnie przyjęty. Druga uchwała dotycząca zmiany nazwy Cechu wywołała dyskusję, jednak i ta została przegłosowana większością głosów. Podczas głosowania jedna osoba była przeciw, trzy się wstrzymały – natomiast wszyscy pozostali byli za zmianą. Nowa nazwa Cechu brzmi : CECH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI.

Czytaj więcej>>>