Trzecia emisja Mysława zwieńczona ponad 12% redukcją

Grupa Mysław, która w minionym tygodniu zadebiutowała na NewConnect, w zaledwie dziesięć dni uplasowała ofertę obligacji za kwotę 3,5 mln zł. Mimo wakacji popyt okazał się tak duży, że zapisy zostały zredukowane o 12,3%. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych papierów do obrotu na rynku Catalyst, do giełdy trafił już wniosek o wprowadzenie wcześniejszych emisji.

Mysław, polski producent wędlin, kiełbas, wędzonek i innych wyrobów mięsnych, z powodzeniem uplasował trzecią prywatną emisję obligacji. Przydzielono 35 000 obligacji, o łącznej wartości 3,5 mln zł, redukcja przydziału wyniosła 12,3 %. Papiery są obligacjami 2-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy procentowej, wynoszącej 9,50% w skali roku, z kuponem odsetkowym płatnym
co 3 miesiące. Spółka złożyła także wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst wyemitowanych wcześniej 30 600 papierów dłużnych serii A i B.
=
– Pozyskany kapitał przeznaczony zostanie na rozwój oferty i działania wspierające sprzedaż nowych produktów oraz wzmocnienie marki Mysław – powiedziała Teresa Jochemczyk, Prezes Zarządu Zakładów Mięsnych Mysław S.A. – Tylko dzięki silnej marce można osiągnąć wysoką rentowność operacyjną a marża i zysk są dla nas kluczowe – dodała.
=
Spółka zapowiada wprowadzanie do szerokiej sprzedaży  nowych produktów – gotowych dań obiadowych, past i pasztetów. Dystrybucja do dużych ogólnopolskich sieci handlowych (Tesco, Polomarket, Kaufland, Aldi, Leclerc, Eko, Delikatesy Centrum) stanowi obecnie 70% sprzedaży Mysława. 27% stanowi kanał hurtowy, a pozostałe 3% to eksport na Węgry i Rumunię oraz do Czech
i Estonii.

W 2013 r. przychody wyniosły 120 mln zł, a EBITDA ok. 6 mln zł. W pierwszym kwartale 2014 roku przychody Grupy Kapitałowej Mysław wyniosły 25 mln zł i były porównywalne do tych osiągniętych
w I kwartale 2013r., zysk operacyjny wzrósł zaś czterokrotnie, osiągając wartość 1,43 mln zł

***
O Spółce:

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Mysław jest produkcja wyrobów mięsnych
z wykorzystaniem wszystkich dostępnych surowców, zarówno mięsa czerwonego jak i białego. Spółka jest jednym ze znaczących podmiotów produkcji wędlin na rynku śląskim. Asortyment wyrobów produkowanych przez ZM Mysław obejmuje wędliny cienkie (kiełbasy), wędliny kanapkowe, wędzonki, wyroby gotowane (pasztety i salcesony) oraz wyroby garmażeryjne. Grupa prowadzi sprzedaż wyrobów w trzech kanałach dystrybucyjnych – do sieci handlowych, odbiorców hurtowych w Polsce oraz odbiorców zagranicznych.