Transport ważnym elementem bezpieczeństwa produkcji

Z Jakubem Olszewskim – dyrektorem ds. logistyki Ubojni Zwierząt Robert Rytel rozmawia Katarzyna Salomon

 

Znakiem firmowym Ubojni Zwierząt Robert Rytel jest najwyższej jakości Polska półtusza wieprzowa. W jaki sposób powstaje i co ma wpływ na jej unikalne parametry?
Łańcuch produkcyjny rozpoczyna się u wyselekcjonowanych, sprawdzonych hodowców trzody, przykładających szczególną wagę do dobrostanu zwierząt. Bardzo istotna jest genetyka prosiąt, efektywne żywienie na każdym etapie wzrostu, opieka weterynaryjna, a przede wszystkim warunki panujące w tuczarniach. Ubojnia Rytel, w oparciu o rozbudowaną bazę danych
i system komputerowy, dokonuje z tygodniowym wyprzedzeniem analizy dostawców tworząc symulację klasyfikacji zwierząt. Na tej podstawie awizowana jest trzoda na konkretny dzień.
Jednak sam zakup bardzo dobrego tucznika nie gwarantuje ostatecznych wysokich parametrów finalnego produktu. Z doświadczenia firmy wynika, iż kolejne elementy procesu są równie ważne. Ubojnia Zwierząt Robert Rytel posiada najnowocześniejsze pojazdy do przewozu zwierząt, które wyposażone są w nowatorskie systemy poideł, wentylacji, kontroli czasu i temperatury. Kolejne ogniwo, to czynnik ludzki. Wysoko wykwalifikowani i nieustannie szkoleni konwojenci, ściśle przestrzegają procedur dotyczących gęstości załadunku, czasu transportu, bezstresowego załadunku i rozładunku, bioasekuracji oraz optymalizacji warunków panujących w naczepie podczas transportu. Po dostawie na teren zakładu, na jakość finalnego produktu zaczyna mieć wpływ innowacyjna linia produkcyjna Ubojni Rytel, jedynego w kraju zakładu, wyróżnionego przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt certyfikatem OiE. Szybki i humanitarny ubój, skuteczne chłodzenie i logistyka z pełną kontrolą łańcucha chłodniczego rozpoczynają etap dostawy produktu do klienta.

 

Czy Ubojnia Zwierząt Robert Rytel korzysta z własnego transportu, czy współpracuje w tym zakresie ze specjalistyczną firmą transportową?
Z uwagi na fakt, iż priorytetem firmy jest najwyższy poziom obsługi klientów, całość produkcji obsługiwana jest własnym, ciągle powiększanym taborem. Rozwiązanie to, daje pełną kontrolę nad przebiegiem łańcucha transportowego. Duży nacisk przykładany jest do terminowości dostaw. Najnowocześniejsza flota pojazdów i zgrany zespół pracowników gwarantują, że odbiorcy otrzymują najwyższej jakości produkt w dokładnie ustalonym miejscu i czasie. W ten sposób tworzona jest przewaga konkurencyjna, a partnerzy handlowi ograniczają koszty magazynowania.

 

 

Jakie największe wyzwania i potencjalne trudności związane są z transportem świeżych półtusz? Jak radzi sobie z nimi Ubojnia Zwierząt Robert Rytel?
Bez wątpienia, najistotniejszym elementem procesu transportu świeżego produktu jest zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego. Ubojnia Rytel zainwestowała w nowatorskie rozwiązania, dzięki którym wyeliminowała zagrożenia związane z jego przerwaniem. Firma opracowała i wdrożyła procedury rozpoczynające się w momencie wyboru środka transportu pod daną dostawę, a kończące się z chwilą zakończenia rozładunku. Przed załadunkiem, naczepy i doki są chłodzone, a nowoczesny system ramp pozwala na załadunek świeżego towaru dopiero w momencie wyrównania temperatur w rękawach i skrzyniach ładunkowych, do poziomu panującego w magazynie. Wprowadzono również stały monitoring pracy agregatów chłodniczych. Polega on na bieżącym, ciągłym i automatycznym przesyle i analizie danych dotyczących temperatur w naczepach. Innowacyjność tej technologii polega również na tym, iż umożliwia ona zdalną korektę nastaw, w zależności od panujących warunków.
Dodatkową zaletą jest funkcja natychmiastowego wzbudzenia alarmu logistycznego, w przypadku mechanicznej lub elektronicznej usterki agregatu, co umożliwia podjęcie działań korygujących w celu zachowania łańcucha chłodniczego. Wszystkie te elementy tworzą spójny system, który wyeliminował problemy związane z przewozem świeżego produktu.
Klienci zamawiający Polską półtuszę wieprzową Rytel mają pewność, że prócz terminowej dostawy otrzymają produkt w odpowiedniej temperaturze.

 

W jaki sposób Ubojnia Zwierząt Robert Rytel optymalizuje transport półtusz?
Ubojnia Rytel podejmuje szereg działań mających na celu usprawnienie transportu. Dzięki cyklicznym szkoleniom kierowców z eco drivingu, ograniczono zużycie paliwa, co prócz korzyści ekonomicznych dało pozytywny wpływ na środowisko. Wprowadzono system automatycznego pomiaru ciśnienia w oponach, co wydłuża ich żywotność oraz przyczynia się do zmniejszonego spalania paliwa. Działania te, znacząco oszczędzają czas pracy kierowców potrzebny na codzienną obsługę pojazdów. Kolejnym optymalizującym elementem, jest zastosowanie systemu naczep wymiennych, pozwalającego na ograniczenie liczby ciągników siodłowych. Większa liczba naczep w stosunku do ciągników, zwiększa efektywność wykorzystania floty i pozwala na maksymalizowanie przebiegów pojazdów.
Ponadto, zakup ciągnika terminalowego usprawnia procesy załadunkowe. Zmniejsza pracochłonność kierowców manewrowych oraz ogranicza czas potrzebny na przemieszczenie naczep. Każde z tych działań wywiera pozytywny wpływ na całość procesów logistycznych. Ubojnia Zwierząt Robert Rytel nie spoczywa jednak na laurach i cały czas poszukuje nowych rozwiązań, które pozwolą jeszcze efektywniej odpowiadać na wyzwania rynku.