Notowania cen w dniach 2-8 stycznia 2023 r.

Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 2–8.01.2023 r. w zakładach mięsnych monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena żywca wieprzowego była względnie stabilna i ukształtowała się na poziomie 7,52 zł/kg wobec 7,51 zł/kg tydzień wcześniej. Była ona o 3% niższa niż przed miesiącem, ale o 68% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego 

W Polsce w pierwszym tygodniu stycznia 2023 r. półtusze wieprzowe zbywano średnio po 11,03 zł/kg, o 6 gr/kg taniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 2,5% taniej przed miesiącem. Cena półtusz była o 62% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W krajowym skupie w pierwszym tygodniu 2023 r. za żywiec wołowy dostawcy uzyskiwali przeciętnie 10,89 zł/kg, nieco (o 0,5%) mniej niż w końcu 2022 r. Cena bydła rzeźnego była o 1,5% wyższa niż przed miesiącem oraz o 18% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W Polsce w zakładach mięsnych cena sprzedaży ćwierćtusz wołowych kompensowanych z młodych buhajków do 2 lat ukształtowała się na poziomie 21,66 zł/kg, o 13 gr/kg niższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie była ona o 1% wyższa niż przed miesiącem oraz o 14% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W pierwszym tygodniu stycznia 2023 r. ceny skupu monitorowanych rodzajów żywca drobiowego uległy obniżeniu. Kurczęta brojlery skupowano przeciętnie po 5,67 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% taniej niż miesiąc wcześniej. Cena indyków wyniosła średnio 9,13 zł/kg i była odpowiednio o 2% i 1% niższa niż tydzień i miesiąc wcześniej. Za kaczki brojlery dostawcy uzyskiwali 7,68 zł/kg, o 1 gr/kg mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2 gr/kg więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku kurczęta oraz kaczki brojlery były droższe o 29%, a indyki – o 58%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W dniach 2–8.01.2023 r. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych średnio po 8,43 zł/kg, o 2% drożej niż tydzień wcześniej oraz o 11% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła średnio 15,42 zł/kg i była odpowiednio o 6% i 2% niższa niż w po-przednim tygodniu oraz przed miesiącem. Tuszki kurcząt były droższe niż przed rokiem o 13%, a tuszki indyków – o 48%.

źródło: Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa