TENDENCJE CENOWE w dniach 19-25 grudnia 2022 r.

 

Ceny zakupu żywca wieprzowego

Duża podaż żywca na rynku w tygodniach poprzedzających Święta Bożego Narodzenia skutkowała ponownym spadkiem cen skupu w ubojniach. W dniach 19–25.12.2022 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW trzodę chlewną kupowano przeciętnie po 7,52 zł/kg, o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% drożej niż przed miesiącem. Cena tego żywca była o 66,5% wyższa niż w analogicznym tygodniu 2021 r.

W ujęciu regionalnym średnie ceny zakupu świń rzeźnych były najwyższe w makroregionie środkowo-wschodnim (7,56 zł/kg), a najniższe w północnym (7,43 zł/kg).

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe średnio po 11,23 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 7% drożej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena półtusz była o 65% wyższa w odniesieniu do notowań z analogicznego okresu 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

Za bydło rzeźne w skupie krajowym dostaw-com płacono przeciętnie 10,57 zł/kg wobec 10,61 zł/kg w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen o 3% niższy niż przed miesiącem, ale o 16% wyższy niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W dniach 19–25.12.2022 r. cena ćwierćtusz wołowych kompensowanych z młodych buhajków do 2 lat ukształtowała się na poziomie 21,56 zł/kg, o 1% wyższym niż tydzień wcześniej. Ćwierćtusze były o 1,5% tańsze niż przed miesiącem, ale o 15% droższe niż przed rokiem.

źródło: Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa