TechFood Practic – relacja

W dniach 21-22 listopada br. na Zamku Gniew odbyła się III edycja TechFood Practic. Warsztaty w tym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem pracowników przemysłu spożywczego, gromadząc ponad 150 uczestników.

Tegoroczna tematyka dotyczyła efektywności mediów technicznych i innowacyjnych technologii. Przedstawiciele firm dostawczych podczas wykładów przedstawiali najnowsze rozwiązania, wdrożone  w zakładach spożywczych i przynoszące efekty ekonomiczne.

 

Prezentacje urządzeń i technologii zostały podzielone na 4 panele:

1.  Bezpieczny produkt spożywczy

2. Optymalizacja zużycia mediów energetycznych

3. Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle spożywczym

4. Aktualności prawo i dotacje

 

W imieniu organizatorów P. Zygmunt Zander przywitał gości i omówił pokrótce cele warsztatów.

Tematykę pierwszego panelu rozpoczął Pan Piotr Kandyba z Polskiej Grupy Inżynieryjnej prezentując innowacyjną metodę utrwalania żywności jaką jest HPP. Pan Damian Wojtyś, reprezentujący producenta wytwornic pary SPIRAX SARCO, przedstawił metodę uzyskania czystej pary jako medium w przemyśle spożywczym. Natomiast sposobem odzyskiwania produktu z rurociągów metodą PIGGINGu zainteresował wszystkich Marcin Kmiotek z NEUMO. Duże zaciekawienie uczestników wzbudziła prezentacja firmy ACTIVTEK. Marcin Chłopek przedstawił technologię RCI opartą na urządzeniach typu INDUCT doskonale sprawdzającą się w dezynfekcji powietrza w przemyśle spożywczym. Maciej Szczepanik  z KERSIA omówił sposób dezynfekcji powietrza metodą ultradyfuzji. Innowacje w energetyce dla procesów: suszenia, termicznej obróbki mleka i oczyszczania ścieków oferowane przez Milk Hydrosan i AF Project zaprezentował Arkadiusz Faryniarz.

 

Kontrola kosztów i podnoszenie efektywności energetycznej staje się jedyną ścieżką do osiągnięcia korzyści ekonomicznych. W drugim panelu temat realizacji inwestycji związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej w modelu ESCO przedstawił Sebastian Jankowski z DB Energy. Zalety rozwiązań chmurowych w optymalizacji produkcji zaprezentował Tomasz Prusinowski z ATER Logic, przedstawiając pionierskie projekty firmy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Natomiast Robert Gozdalik z ELEKTRONIKA SA zainteresował uczestników aplikacjami oszczędzającymi wodę i prąd, m.in. przemysłową pompą ciepła powietrze-woda „Qton” na CO2. Sposób na wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu niskotemperaturowego omówił Jarosław Pokorski z FRIZO. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla przemysłu to temat kolejnych wystąpień: Andrzej Pluta z CES w temacie kogeneracji gazowej odniósł się do przepisów nowej ustawy.  Natomiast Dariusz Bliźniak z TRMEW Obrót skupił się na kogeneracji jako własnym źródle energii w zakładzie. Obydwie firmy ściśle współpracują gwarantując swoim klientom sprawdzone, kompleksowe rozwiązania.

 

Blok tematyczny dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w zakładach spożywczych rozpoczął dr inż. Krzysztof Polak z AGH w Krakowie. Przedstawił wspólny projekt WellsCtrl.TechGWE-POLBUD nt. efektywności energetycznej oraz optymalizacji pracy zestawu pompowo-rurowego przy ujmowaniu wody ze studnie głębinowej. Tomasz Kijowski z DeltaP Tech w referacie: „Rozwiązania pompowe do instalacji procesowych w przemyśle spożywczym” omówił konkretne przykłady realizacji, które skutkowały obniżeniem zapotrzebowania na moc elektryczną. Jak istotną rolę w przemyśle spożywczym odgrywa woda mamy wszyscy świadomość. Arkadiusz Nalikowski z MARCOR przedstawił sposoby redukcji kosztów  wody poprzez recykling wód poprocesowych. O zastosowaniu systemów membranowych w produkcji pary dla produkcji spożywczej prezentację wygłosił Dariusz Majchrzak z AQUPHOR. Procesem kończącym rolę wody w przemyśle jest oczyszczanie powstałych w produkcji ścieków. Temu zagadnieniu swój wykład poświęcił Tomasz Kijowski z WATERLEAU  w referacie „Produkcja zielonej energii w systemie beztlenowej fermentacji ścieków”.

 

Zwieńczeniem intensywnych 2 dni warsztatów były wystąpienia z zakresu finansów i prawa. Możliwe źródła finansowania inwestycji i udoskonaleń to domena firmy BIG-POL. Wiesław Wasilewski omówił rodzaje dotacji dla przemysłu spożywczego. Natomiast Jan Marjanowski – właściciel MARCOR wskazał możliwości i sposoby  pozwalające na obniżenie kosztów wynikających z nowych przepisów Ustawy „Prawo wodne”.

 

Organizatorzy zapewnili gościom również chwilę oddechu na półmetku warsztatów. Pierwszego dnia, po wykładach z 2 paneli, na dziedzińcu zamku odbyła się uroczysta kolacja z akcentem artystycznym. Historyczny klimat i nastrój miejsca powoduje, że scenariusz może być tylko jeden: odrobina retrospekcji. Wieczór rozpoczął się hucznie wystrzałem z armaty. Doświadczona, rycerska załoga twierdzy Gniew bawiła uczestników w konkurencjach wymagających sprawności fizycznej. Goście mieli okazję strzelać z muszkietu i władać kopią. Wszystko przy dużej dawce aury historycznej i doskonałego poczucia humoru.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie.

Pozdrawiam i do następnego roku!

Marta Marjanowska

www.techfoodpractic.pl