Superdrob – zrównoważone podejście do rozwoju

Z Tomaszem Wiśniewskim – Dyrektorem Technicznym Grupy SuperDrob S.A. rozmawia Katarzyna Salomon.

 

Tomasz Wiśniewski

Jakie działania zostały wdrożone w SuperDrob S.A. aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej?
Ze względu na specyfikę pracy i działania zakładów, w których temperatura musi być utrzymywana na stałym, niskim poziomie, największe zużycie energii elektrycznej generuje w każdym z nich maszynownia chłodnicza – to około 92-95% poboru całej energii elektrycznej dla zakładów. To właśnie wokół niej koncentruje się większość naszych planów i pomysłów na inwestycje i usprawnienia. W każdym z zakładów zainstalowane zostały nowoczesne systemy monitorujące temperaturę w każdej ich części. W latach 2018 i 2019 zostało zrealizowanych bardzo wiele mniejszych inwestycji, obejmujących: tunele zamrażalnicze, nowe dopasowane osłony termiczne dla zaworów amoniaku, a także wszystkich izolacji zimno i ciepłochronnych czy przykładowo odkamienianie skraplaczy maszynowni chłodniczej. Tymi małymi krokami osiągamy wielkie cele, dzięki którym w 2019 roku udało nam się obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną o 1,3% GJ w skali roku, liczoną na tonę produkcji.
Nasz zespół to grupa pełnych zapału techników profesjonalistów, którzy wymyślają rozwiązania i znajdują nowe możliwości tam, gdzie innym trudno je dostrzec. Dzięki ich innowacyjnemu podejściu mogliśmy zgłosić do Urzędu Regulacji Energetyki trzy nasze rozwiązania. Obecnie czekamy na audyty i otrzymanie patentów na te inwestycje.

 

Jakie rozwiązania planujecie wdrożyć w najbliższym czasie?
Obecnie największym wyzwaniem jest dla nas wyposażenie nowego zakładu w Łozienicy (o. Goleniowa). Wdrażamy tam wszelkie najnowocześniejsze i najbardziej energooszczędne rozwiązania techniczno-technologiczne istniejące na rynku. Projekt modernizacji nowo zakupionego (w październiku 2019 roku) zakładu zaczęliśmy wdrażać od razu po nabyciu własności. W Goleniowie będzie zupełnie nowa maszynownia chłodnicza o mocy chłodniczej max 3,5 MW, do której wprowadziliśmy odzysk ciepła ze skroplonych oparów amoniaku i ciepła z oleju sprężarek. Będzie ono służyło do podgrzewania wody użytkowej, wykorzystywanej też do mycia zakładów oraz ciepłą wodę wykorzystamy do pracy maszyn w procesie produkcji.
Odzyskanie energii z samej pracy maszynowni chłodniczej będzie miało ogromny wpływ na redukcję zużycia gazu. Dodatkowo nowoczesny system wentylacji, najnowsze energooszczędne wysokowydajne tunele mroźnicze czy inne wdrażane rozwiązania sprawią, że będzie to jeden z najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych technologicznie i energooszczędnie zakładów tego typu w Polsce.

 

Wprowadzanie oszczędności nie byłoby możliwe bez zaangażowania załogi.
To prawda. Komunikacja z pracownikami dotycząca budowania kultury oszczędności jest stale obecna we wszystkich naszych zakładach oraz biurach. Podstawą naszego biznesu jest regularne monitorowanie zużycia mediów, wydatków na nie i skuteczne ich ograniczanie. Oszczędności w firmie wymagają żelaznej konsekwencji.

 

 

Coraz większą popularnością cieszy się fotowoltaika, czy SuperDrob S.A. również inwestuje w te rozwiązania?
Tak. Montaż we wszystkich lokalizacjach grupy SuperDrob instalacji fotowoltaicznych jest największym naszym wyzwaniem inwestycyjnym na najbliższe lata. Wierzymy – i mamy na poparcie tej tezy konkretne wyliczenia – że przyniesie to oszczędności i pozwoli na zmniejszenie emisji. To również wyraz naszej odpowiedzialności i dbałości o środowisko.

 

A jak wygląda kwestia oszczędzania wody w firmie?
Wśród naszych priorytetów znalazła się kwestia ograniczenia zużycia wody w każdym z naszych zakładów. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak cennym bogactwem naturalnym jest woda, stąd prowadzone inwestycje mające na celu optymalizację jej zużycia i umożliwienie ponownego wykorzystania. Zainstalowaliśmy specjalne systemy do mycia tuszki – Bio Turbo, które rozpylają mikrocząsteczki wody zmieszane z powietrzem pod dużym ciśnieniem.
Efekt końcowy jest bardzo dobry, a pozwoliło to zmniejszyć zużycie wody do 5,8 m3/t żywca w 2018 i 5,32 m3/t żywca w 2019 roku (w 2017 roku było to 6,66 m3/t żywca). Przez ostatnie dwa lata wymieniliśmy wszystkie dysze na te nowej generacji, o zużyciu wody 25 l/min (przy starych dyszach było to 40 l/min). W tym zakresie również inwestujemy w innowacyjne rozwiązania, które zastosowane są już w zakładach w Karczewie i Łodzi. Ze względu na dobre rezultaty i duże oszczędności (rzędu 100 kW mocy cieplnej) będziemy je implementować w Lublinie i Goleniowie. W grupie SuperDrob, od 2017 roku udało nam się zaoszczędzić w zależności od procesu od 20 do 50% wody na kilogram mięsa. Dane za cały rok obejmują zakłady w Lublinie, Karczewie i Łodzi.

 

Jakie działania zostały podjęte aby zmniejszyć w firmie pobór energii cieplnej?
Udało nam się zmniejszyć pobór energii cieplnej z kotłowni węglowej w Karczewie dzięki instalacji pompy ciepła. Jest ona przeznaczona do podgrzewania wody do celów technologicznych i użytkowych. Ciepło do tego procesu pobierane jest w wyniku skraplania przegrzanych oparów amoniaku. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła uzyskujemy Qk=680 kW mocy cieplnej do podgrzewania wody. Dało nam to możliwość zmniejszenia poboru ciepła z przyzakładowej kotłowni, co wpłynęło na zredukowanie emisji gazów do otoczenia.
Myślimy długofalowo o nowych inwestycjach. Tylko w zakładzie w Karczewie istnieje jeszcze kotłownia węglowa. W chwili obecnej spełnia ona wszelkie wymogi unijne dzięki instalacji nowych filtrów workowych. Do 2030 roku chcemy wykonać jej modernizację. W pozostałych zakładach są kotłownie gazowe, w których inwestycje zakładają wprowadzenie dodatkowo skojarzonej gospodarki energetycznej, a są one dużo prostsze do wykonania.

 

Dziękuję za rozmowę.