Struktura towarowa wartości eksportu produktów wołowych i cielęcych z Polski w okresie styczeń-październik 2022 r. (1)

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–październik 2022 r. wartość eksportu produktów wołowych i cielęcych z Polski wyniosła blisko 2 mld EUR (9,1 mld zł) i była o 33% wyższa niż w porównywalnym okresie 2021 r.
W strukturze wywozu produktów wołowych i cielęcych z Polski dominującą pozycję zajmowało mięso z bydła świeże lub schłodzone, którego eksport w okresie styczeń–październik 2022 r. stanowił 63% wartości produktów wołowych i cielęcych ogółem – 1238 mln EUR (236 tys. ton w ekwiwalencie tusz). Mięsa z bydła zamrożonego wyeksportowano 114 tys. ton (w ekwiwalencie tusz) za 498 mln EUR (29% udziału), a przetworów wołowych 38 tys. ton (w ekwiwalencie tusz) za 180 mln EUR (9%). Żywiec wołowy stanowił 2% udziału w wartości eksportu produktów wołowych i cielęcych z Polski (37 mln EUR, 5,2 tys. ton w przeliczeniu na ekwiwalent tusz).

Głównymi odbiorcami mięsa wołowego z Polski były kraje Unii Europejskiej (88% udziału w wolumenie eksportu), w tym przede wszystkim Włochy i Niemcy (po 19%), Niderlandy (9%) i Francja (8%). Mięso wołowe eksportowano również poza obszar celny UE, przede wszystkim do: Wielkiej Brytanii i Izraela (po 4%) oraz do Japonii (2%).
Przetwory wołowe sprzedawano głównie do Francji (24% udziału w wolumenie), Niemiec (14%), na Węgry (12%), do Czech oraz do Wielkiej Brytanii (po 9%).

(1) Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami wołowymi i cielęcymi dotyczą bydła gatunków domowych i produktów z tych zwierząt, tj. wybranych towarów z pozycji CN: 0102, 0201, 0202, 1602 oraz 0210 i zostały obliczone przez analityków Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych MF. Wyniki te obejmują wymianę z państwami UE i krajami trzecimi. Wolumen przedstawiono w ekwiwalencie tusz.