SRW RP popiera rolnicze protesty

O sytuacji branży rolniczej i przetwórczej mówi się: jedziemy na tym samym wózku, a obecnie trafniej będzie powiedzieć: na tym samym traktorze.  Właśnie ciągnik był –od Piotrkowa Trybunalskiego do miejsca protestu na autostradzie  A1 – środkiem lokomocji dla przedstawicieli Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

 

Tomasz Parzybut, prezes SRW RP skorzystał z zaproszenia do udziału we wtorkowym (20 lutego) proteście, podczas którego zabrał głos w imieniu członków tej organizacji. W swoim wystąpieniu zapewnił o zrozumieniu i wsparciu rolniczych protestów, zwracając uwagę na powiązania i współpracę hodowców z zakładami przetwórczymi. Przedstawił także najważniejsze postulaty Stowarzyszenia, które wynikają z problemów branży mięsnej.

– Zwróciłem się do organizatorów protestu o dopisanie naszych sugestii do listy postulatów rolniczych – mówi Tomasz Parzybut. – Nasze dwoma najważniejsze  postulaty mają wspólny mianownik rolniczo-przetwórczy. Jest to po pierwsze konieczność budowania lokalnej półki produktów rolno-spożywczych nie tylko w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych, ale także w placówkach handlowych podlegających spółkom skarbu państwa. Drugi postulat to walka z cenami dumpingowymi w sieciach handlowych.

 

Tomasz Parzybut argumentował te przykłady trudną sytuacją w branży mięsnej, która w znacznej części zależy od sytuacji w rolnictwie i branży hodowlanej. Zwrócił uwagę, że mimo licznych obciążeń natury finansowej największym zagrożeniem pozostają obecnie sieci handlowe. Ich polityka przyczyniła się do tego, że w roku ubiegłym zlikwidowano 3000 sklepów lokalnych, rodzinnych, w tym ogólnospożywczych, mięsnych i warzywniaków. Główną przyczyną są dysproporcje cenowe.

 

– Podkreśliłem, że UOKiK nie jest w stanie realizować naszych postulatów z uwagi na luki w prawie. Jedną z propozycji  Stowarzyszenia jest utworzenie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnej komisji, która spowodowałaby zmianę obowiązujących przepisów, dyskredytujących polskich dostawców produktów spożywczych, w tym mięsnych – zaznacza Tomasz Parzybut.

 

Rolnicy pozytywnie przyjęli wystąpienie prezesa SRW RP, zapewniając  że postulaty Stowarzyszenia zostaną włączone do listy żądań protestujących.

 

 

 

 

 

 

BS