RYNEK RPA PONOWNIE OTWARTY DLA POLSKIEGO DROBIU. PRODUCENCI MOGĄ WZNOWIĆ EKSPORT

W dniu 6 sierpnia br. władze weterynaryjne RPA poinformowały o zniesieniu zakazu eksportu
drobiu z Polski na tamtejszy rynek. Restrykcje zostały wprowadzone w związku z grypą ptaków,
która wystąpiła w naszym kraju na przełomie 2016 i 2017 roku. Wyniki audytu przeprowadzonego
w Polsce pod koniec lutego 2018 r. przez południowoafrykańskie służby weterynaryjne pozwoliły
na ponowne otwarcie tego istotnego kierunku sprzedaży na mięso oraz produkty drobiowe z Polski.
To bardzo dobra wiadomość i duża szansa dla rodzimego sektora drobiarskiego.

 

Zakaz eksportu drobiu z Polski został wprowadzony przez RPA w momencie wykrycia w naszym kraju
ognisk grypy ptaków u drobiu, co miało miejsce na początku grudnia 2016 roku. Warto jednak
zaznaczyć, że od połowy czerwca 2016 roku, kiedy to rynek Afryki Południowej został otwarty
na produkty drobiowe pochodzące z Polski, do wejścia w życie zakazu, wyeksportowaliśmy w tym
zaledwie kilkumiesięcznym okresie czasu prawie 5 tys. ton drobiu. Jednocześnie należy podkreślić,
iż w całym 2016 roku z Unii Europejskiej do Afryki Południowej trafiło rekordowe 270 tys. ton mięsa
drobiowego, a kraj ten był wówczas głównym odbiorcą unijnego drobiu. Tak wysoka liczba pokazuje,
jak duży potencjał dla naszych producentów i eksporterów ma tamtejszy rynek.
W naszej ocenie, RPA to drugi – po Chinach – rynek, który oferuje polskim producentom tak duże
perspektywy zbytu, zarówno pod względem ilościowym, jak i możliwości zagospodarowania
elementów mniej atrakcyjnych dla konsumentów z Unii Europejskiej, takich jak chociażby ćwiartka
z kurczaka. Jestem przekonany, że przywrócenie możliwości sprzedaży drobiu do RPA, tak bardzo
oczekiwane w naszym środowisku, wpłynie na wzrost krajowego eksportu mięsa drobiowego
i przyczyni się do rozwoju branży. Obecnie pozwolenie na wwóz mięsa i produktów drobiowych do
Afryki Południowej posiada 13 polskich zakładów. Mam jednak nadzieję, że liczba ta będzie
sukcesywnie rosnąć – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby
Gospodarczej (KRD-IG).
Ponowne otwarcie rynku RPA to efekt intensywnych starań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii, a także polskich dyplomatów akredytowanych w tym kraju.

 

Również KRD-IG podjęła szereg działań – zarówno na szczeblu krajowym, jak i Unii Europejskiej – które
miały na celu ponowne otwarcie granic Afryki Południowej dla rodzimych produktów drobiarskich
oraz umocnienie pozycji polskiego sektora drobiarskiego w RPA. – Organizowaliśmy spotkania
z przedstawicielami południowoafrykańskich służb weterynaryjnych oraz tamtejszego związku
importerów, przeprowadzaliśmy rozmowy, podczas których prezentowaliśmy sukcesy polskiej
branży drobiarskiej oraz promowaliśmy walory polskiego drobiu. Cieszymy się, że ta strategia
przyniosła rezultaty. Wierzymy, że przyczyniliśmy się do ponownego nawiązania współpracy
handlowej w zakresie eksportu drobiu do RPA. Jednocześnie mamy nadzieję, że zapowiadane przez Afrykę Południową wprowadzenie wysokich ceł na mięso drobiowe z Unii Europejskiej nie dojdzie do skutku. Z pewnością kwestia ta będzie stanowiła w najbliższej przyszłości jeden z kluczowych obszarów działań naszej Izby – komentuje Łukasz Dominiak.