Rozwiązanie problemu wnikania wody przy ważeniu świeżych i mrożonych produktów

W swoich najnowszych modelach naważarek wielogłowicowych Ishida Europe wprowadziła wewnętrzny czujnik pomiaru wilgoci wraz z systemem monitorowania. Rozwiązanie to umożliwia producentom produktów  świeżych i mrożonych na ułatwione kontrolowanie,  jak i zapobieganie przedostawaniu się wody do urządzeń produkcyjnych, których ochrona ma w produkcji kluczowe znaczenie. Wdrożony układ w połączeniu z systemem zaawansowanego monitoringu i raportowania Ishida – Sentinel, pozwala na zapewnienie utrzymania poprawionej  wydajności oraz wydłużenie czasu niezawodnego funkcjonowania naważarek.

 

Zjawisko wnikania wody w trakcie cyklu naważania i pakowania produktów świeżych oraz mrożonych należy do problemu typowego. Pomimo faktu, że projektowane dla tych aplikacji modele maszyn mają zwyczajowo przewidziane odpowiednie klasy ochrony IP (Ingress Protection Class)  oraz sama konstrukcja jest odporna na zmywanie wodą, to mimo wszystko nie mogą one zapobiec  przypadkom takim, jak niedomknięte osłony jednostki, niedokręcone właściwym momentem śruby osłon, lub też nieumyślnie pozostawione, choćby nawet na krótką tylko chwilę, pokrywy ochronnej maszyny. Ponadto, zaprojektowany celem usuwania nadmiaru wilgotnego powietrza, system oczyszczania powietrza, może być zbyt słabo konserwowany i prowadzić do pozostawiania w układzie powietrza o zbyt wysokiej wilgotności. Nadmiar wody lub wilgoci w układzie naważarki wielogłowicowej skutkuje utratą wydajności maszyny oraz jej poważnym uszkodzeniem, a te w rezultacie skutkują kosztownymi przestojami i  naprawami.

 

Rozwiązanie Ishida  polega na zaprojektowaniu i instalacji trzech sensorów temperatury i punktu rosy. Czujniki umieszczono w trzech kluczowych punktach konstrukcji naważarki , tj.: pod pokrywą górną, w tzw. wieży oraz w jej korpusie zasadniczym.  Takie usytuowanie pozwala na zapewnienie stałego podgląd poziomu wilgotności występującej w maszynie. W razie, gdy poziom stanie się zbyt wysoki, operatorzy otrzymują narastającą serię alarmów ostrzegawczych.

 

Zaprojektowano  trzy etapowy system ostrzeżeń alarmujących. I tak, poziom wilgotności pomiędzy 70% a 79% wyzwala poziom alarmu żółtego. Ten poziom wilgotności może być usunięty za pomocą typowo stosowanego systemu oczyszczania powietrza, którego celem jest usuwanie wilgoci z urządzenia.

 

Poziomy wilgotności między 80% a 89% – to warunki, które mogą wystąpić, gdy zagrożony jest sam system oczyszczania powietrza – Taki stan skutkuje wyzwoleniem alarmu czerwonego, który to również prowadzi do automatycznego odcięcia zasilania RCU (Remote Control Unit) tj. Jednostki Zdalnego Sterowania naważarką. Ponowne załączenie jest możliwe dopiero po sprowadzeniu poziomu wilgotności do progu poniżej  80%.

 

Wszystko powyżej poziomu krytycznego tj. 90% spowoduje uruchomienie instalowanego na zamówienie modułu I/O; In/Out, tj. wejścia i wyjścia. W zależności od wymagań klienta ,układ można konfigurować stosując przykładowo alarm dźwiękowy lub lampki błyskające światłem ostrzegawczym sygnalizującym osiągnięcie krytycznego poziomu wilgotności.

 

Ten nowy układ sensorów wilgotności można integrować z niedawno wprowadzonymi  pakietami unikalnego systemu Sentinel. Mowa o pakietach: Raportowania, Interwencyjnym oraz Serwisowym / [Sentinel Reporting, Intervention,  Service – Packs ]. Takie rozwiązanie pozwalana na natychmiastowe połączenie ostrzeżeń dotyczących problemów z wnikaniem wody z dogłębną analizą historyczną każdego problemu w momencie jego wystąpienia. Ten bardziej dogłębny poziom monitorowania umożliwia uwypuklenie wyspecyfikowanych obszarów, które mogą wymagać uwagi. Taka zdolność do podejmowania natychmiastowych działań prewencyjnych w przypadku  zaistnienia ewentualnego problemu, skutkuje wydłużeniem realnego okresu eksploatacyjnego maszyny.

 

 

„Nasze naważarki wielogłowicowe znane są ze swojej niezawodności i wydajności, lecz nawet z tego, co jest  akurat niepożądane, to faktu, że maszyny mogą działać przez, nawet długi czas w trudnych warunkach, pomimo, że poziom ich ochrony uległ naruszeniu” – jak wyjaśnia Ian Atkinson, Business Manager EMEA -czyli  Szef Działu Naważarek w spółce Ishida Europe. I jak mówi „Skutkiem tego jest to, że operatorzy mogą nie mieć świadomości faktu wystąpienia poważnych błędów, i nie podejmują żadnych kroków zaradczych, wtedy, gdy jeszcze nie jest za późno i gdy nie doszło jeszcze do niechcianego przestoju oraz  frustracji z tego powodu.”

 

„Dostępność naszych czujników wilgoci razem z udogodnieniami płynącymi z raportowania Sentinel w czasie rzeczywistym pozwala na eliminację tego problemu. Dzięki czemu, naważarki  są w stanie dostarczać swoje niezrównane i niezagrożone problemami najwyższe prędkości i precyzję, utrzymując  stały poziom wysokiej przepustowości i efektywności produkcyjnej.”

 

Opcja wyposażenia z czujnikami pomiaru wilgotności jest dostępna we wszystkich modelach Ishida serii RV. W modelach RVE WP dla obsługi produktów świeżych oraz mrożonych są one montowane,  jako standard  według ustalonych rozwiązaniach sektorowych (fixed Sector Solutions).