Rozczarowani informatyzacją

Raport Gartnera wskazuje na rosnącą frustrację firm z inwestycji w technologię.
60 procent firm deklaruje rozczarowanie, co stanowi wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu do roku 2020. Na polskim rynku prawdopodobnie obserwujemy podobne zjawisko. Rozczarowanie może wynikać z wielu czynników, skupię się na trzech — w mojej ocenie — kluczowych.
Po pierwsze, wiele firm może nie mieć jasno zdefiniowanych celów dla swojej inwestycji technologicznej. Jeśli nie jest jasne, jak technologia ma przyczynić się do osiągnięcia celów biznesowych, może to prowadzić do błędnych decyzji i rozczarowania z finalnego wyboru.
Po drugie, brak odpowiedniej komunikacji na linii dostawca — klient. Z punktu widzenia klienta, odpowiedzialność za skuteczną komunikację leży wyłącznie po stronie dostawców. W erze cyfrowej, gdzie dostęp do informacji jest łatwy, firmy również muszą podjąć wysiłek, aby zrozumieć technologię, w którą inwestują. Wymaga to, m.in. analizy jak dana technologia może wpłynąć na ich działalność, jakie są potencjalne korzyści, a jakie ryzyko i czy są dla niej alternatywy.
Po trzecie, na rynku jest mnóstwo różnych technologii i wybór tej właściwej może być trudny. Firmy mogą czuć się przytłoczone ilością opcji i ostatecznie zainwestować w niewłaściwe rozwiązania.

 

Sytuacja w Polsce jest częścią większego, globalnego trendu, ale posiada także swoje unikalne cechy. Nasz rynek technologiczny jest dynamiczny i szybko się rozwija, co oznacza, że polskie firmy mogą mieć do czynienia z tymi samymi wyzwaniami. Z drugiej strony, firmy nad Wisłą mogą być mniej doświadczone w obszarze inwestycji technologicznych, co może prowadzić do nietrafionych inwestycji i większego rozczarowania.
Jednym z rozwiązań tych problemów jest z pewnością edukacja i doradztwo w obszarze technologii dla firm. Inwestycje w IT mogą przynieść ogromne korzyści, ale tylko wtedy, gdy są odpowiednio dopasowane, zarządzane i wykorzystywane. Zatem zarówno firmy, jak i dostawcy technologii powinni podejmować działania w celu poprawy tej sytuacji.