Rola higienicznego projektowania we współczesnym podejściu do przetwórstwa spożywczego

Higieniczne projektowanie jest kluczowym elementem nowoczesnego przetwórstwa spożywczego, wpływając na bezpieczeństwo żywności, efektywność produkcji i zadowolenie konsumentów. W dobie zaostrzających się regulacji i rosnącej świadomości konsumentów, właściwe projektowanie procesów i urządzeń staje się nieodzownym elementem sukcesu w branży spożywczej.

 

EHEDG i jego misja
European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) jest organizacją non-profit, której misją jest promowanie higienicznego projektowania i inżynierii w przemyśle spożywczym. Założona w 1989 roku, EHEDG dostarcza wytycznych, które pomagają w utrzymaniu najwyższych standardów higieny w procesach produkcyjnych. Zalecenia są wynikiem współpracy ekspertów z różnych dziedzin, w tym producentów żywności, producentów sprzętu, instytutów badawczych i uniwersytetów. EHEDG działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności, redukcji ryzyka kontaminacji oraz optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez promowanie najlepszych praktyk higienicznych.

 

Rola ATT jako regionalnego reprezentanta sekcji EHEDG Polska
ATT pełni kluczową rolę jako oficjalny przedstawiciel EHEDG w Polsce, wspierając lokalne firmy w implementacji wytycznych. Oferujemy szeroką gamę usług, w tym szkolenia, certyfikacje oraz doradztwo techniczne. Szkolenia prowadzone przez ATT pomagają firmom zrozumieć i wdrożyć zasady higienicznego projektowania, co przekłada się na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. Certyfikacja zgodnie z zasadami EHEDG stanowi potwierdzenie najwyższych standardów higienicznych, co jest ważnym elementem budowania zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych.

 

Kluczowe reguły EHEDG
EHEDG opracowuje i publikuje przepisy, obejmujące szeroki zakres zagadnień związanych z higienicznym projektowaniem i inżynierią. Dyrektywy obejmują m.in. projektowanie sprzętu, wybór materiałów, procedury czyszczenia oraz metody testowania. Kluczowe dokumenty obejmują normy dotyczące projektowania zamkniętych systemów przetwarzania żywności płynnej, projektowania rur i połączeń rurowych, w tym odpływów, a także higienicznego projektowania pomp i homogenizatorów. Implementacja tych wytycznych pomaga firmom w minimalizacji ryzyka kontaminacji, poprawie czystości procesów produkcyjnych oraz zwiększeniu żywotności sprzętu. Idee EHEDG są uznawane na całym świecie i stanowią ważny element rekomendacji higienicznych w przemyśle spożywczym.

 

Szkolenia i certyfikacja w Polsce
ATT, jako reprezentant EHEDG, organizuje szkolenia, które pomagają firmom wdrażać zasady EHEDG w praktyce. Szkolenia te są skierowane do pracowników różnych szczebli, od inżynierów po menedżerów produkcji, i obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty higienicznego projektowania. Uczestnicy szkoleń zdobywają wiedzę na temat najnowszych wskazówek i praktyk, co pozwala im na skuteczniejsze zarządzanie procesami produkcyjnymi. Proces certyfikacji przez ATT obejmuje szczegółowe sprawdzanie, które potwierdza zgodność z wytycznymi EHEDG. Certyfikacja ta jest nie tylko dowodem wysokiej jakości produktów, ale również narzędziem marketingowym, które może zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku.

 

Kontrola jakości i kompetencje
ATT jako członek EHEDG zapewnia kompleksową kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, korzystając z zaawansowanych technologii i procedur. Firma posiada m.in. certyfikaty spawalnicze takie jak EN ISO 3834-2 oraz EN 1090-2, które obejmują klasy wykonania do EXC3. Regularne audyty i testy umożliwiają wykrycie i eliminację potencjalnych zagrożeń. Wszystko to w trosce i maksymalne zapewnienie higieny i jakości już na etapie produkcji.

 

 

Przyszłość i innowacje
EHEDG i ATT nieustannie pracują nad rozwojem nowych innowacji i technologii, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby przemysłu spożywczego. Przyszłe plany obejmują rozwój obszarów w zakresie higienicznego projektowania, takich jak nowe materiały i technologie czyszczenia, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność produkcji.
EHEDG współpracuje z instytutami badawczymi i uniwersytetami nad projektami badawczymi, które mają na celu opracowanie nowych standardów i metod testowania. Szczególnie ważne są dla nas prelekcje i spotkania na uczelniach oraz w gronie akademickim, co potwierdza wartość naukową naszych działań.

 

Podsumowanie
Higieniczne projektowanie odgrywa już teraz znaczącą rolę przy wdrażaniu środowiska produkcyjnego w przetwórstwach spożywczych. EHEDG, wspierany przez ATT w Polsce, odgrywa kluczową rolę w promowaniu najlepszych praktyk i wspieraniu firm w osiąganiu odpowiednich standardów higienicznych. Współpraca z ATT umożliwia polskim przedsiębiorstwom skuteczne wdrożenie wizji EHEDG, co świadomie przełoży się na liczne korzyści biznesowe w szybko zmieniającej się branży.

 

 

www.ehedg.org

 

Karol Czok
Manager ds. Marketingu w ATT