Przed nami wiele wyzwań

Z Prezesem Zarządu JARS S.A. – Panem Bogdanem Szycem rozmawia Katarzyna Salomon

 

Od niedawna piastuje Pan funkcję Prezesa Zarządu JARS S.A. W jaki sposób kształtowała się Pana dotychczasowa kariera zawodowa?
Powierzenie mi funkcji Prezesa Zarządu JARS S.A. to ogromne wyróżnienie, za które chciałbym podziękować członkom rady nadzorczej. To ogromna odpowiedzialność, ale i zobowiązanie skutecznego realizowania celu strategicznego, przed jakim stoi w najbliższych latach spółka. Zaufanie ,jakim zostałem obdarzony jest konsekwencją mojego dotychczasowego doświadczenia. Od ponad 25 lat kariery zawodowej specjalizuję się w budowaniu wartości jednostek biznesowych i firm działających w sektorze badań, inspekcji i certyfikacji, jak również w sektorze B2B i energetycznym. W związku z tym kompetencje oraz wiedza, które wnoszę do spółki są kluczowe z punktu widzenia wzmacniania JARS S.A. na pozycji lidera polskiego rynku badań laboratoryjnych.

 

Czy nowa funkcja to dla Pana duże wyzwanie?
Przejęcie odpowiedzialności za działania GBA Group w Polsce to nie lada wyzwanie, ale i szansa dla całej organizacji. Stoi przed nami ogromne wyzwanie, by spółka o tak ogromnym potencjale ludzkim i technicznym, posiadająca unikalne doświadczenie na polskim rynku badań laboratoryjnych, obsługująca każdego dnia tysiące próbek, nadal dynamicznie się rozwijała.

 

Czy planuje Pan wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu JARS S.A., czy raczej będziecie podążać wyznaczonymi torami?
Naszym celem strategicznym jest dalsze umacnianie pozycji JARS S.A. jako kluczowego gracza na polskim rynku badań laboratoryjnych w obszarze żywności, środowiska i kosmetyków. Dynamiczny rozwój firmy zapoczątkowany wiele lat temu będzie konsekwentnie kontynuowany. W związku z pandemią COVID-19 musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Gruntowna analiza rynku, poczynań firm konkurencyjnych, oczekiwań Klientów oraz potrzeb konsumentów pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Pozostajemy w procesie wdrażania nowych rozwiązań oraz dedykowanych usług laboratoryjnych. Wprowadzamy nowe projekty, współuczestniczymy w opracowywaniu aktów prawnych. Nasi eksperci prowadzą zajęcia dydaktyczne na największych polskich uczelniach. Doradzamy w kwestii bezpieczeństwa.

 

JARS S.A. jest członkiem GBA Group. Proszę o przedstawienie Grupy i jej najważniejszych działań.
GBA Group, założona w 1989 roku, łączy sieć dynamicznych firm usługowych w zakresie analiz laboratoryjnych i usług towarzyszących dla klientów z branży spożywczej, środowiskowej i farmaceutycznej. Koncentruje się na połączeniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów i wiedzy naukowo – technicznej. Silne ukierunkowanie firmy na obsługę jest wspierane przez kompetentnych pracowników i intensywną wymianę informacji z klientami. Wraz z przyjęciem spółki JARS S.A. z początkiem 2021 r., GBA Group kontynuuje strategię internacjonalizacji i rozszerza swoją sieć na Europę Wschodnią. Transakcja ta oznacza wejście GBA Group do Polski, jednego z największych i najszybciej rozwijających się rynków w Unii Europejskiej. Otworzyło to przed powiększoną grupą, doskonałe możliwości dalszej ekspansji w Europie Wschodniej. GBA Group podtrzymuje w ten sposób swoją ambicję, aby stać się jednym z wiodących europejskich usługodawców w sektorze spożywczym, środowiskowym i farmaceutycznym. W przypadku JARS S.A. to wzmocni nasze możliwości we wszystkich aspektach i umożliwi nam nawiązanie współpracy  nowymi grupami klientów oraz nowymi rynkami.

 

Firma JARS S.A. działa również w sektorze branży mięsnej. Jakie badania wykonujecie i dlaczego są one tak ważne?
W JARS S.A. posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie i bogate know how w obsłudze branży mięsnej. Nasza oferta jest bardzo szeroka. Obejmuje m. in. akredytowany pobór próbek, badania mikrobiologiczne, badania fizykochemiczne, badania półtusz, ale także badania sanitarne oraz środowiskowe. Wspieramy naszych Klientów w spełnieniu wymagań określonych w przepisach, by mogli uniknąć niepotrzebnych zastrzeżeń ze strony organów kontrolujących. W ramach tych działań weryfikujemy etykiety oraz dokumentację techniczną, przeprowadzamy audity zakładów produkcyjnych, doradzamy oraz dzielimy się ekspercką wiedzą w trakcie organizowanych szkoleń. Poza wymienionymi usługami, nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem służy Klientom radą i pomocą, aby mogli uzyskać pewność, która jest niezbędnym elementem prowadzenia działalności.

 

Jak ocenia Pan kondycję branży przetwórstwa mięsnego? Z jakimi najważniejszymi problemami musi się zmagać?
Misją JARS S.A. jest wsparcie Klientów w zapewnieniu najwyższej jakości, bezpiecznej żywności dostarczanej do konsumenta. Na tym aspekcie koncentrujemy nasze działania. Branża przetwórstwa mięsnego od wielu lat stoi przed wieloma wyzwaniami. Obok odczuwalnych skutków pandemii COVID-19, branża zmaga się z ptasią grypą, ASF, wymaganiami ze strony Komisji Europejskiej. Kluczowe pozostają także wymagania środowiskowe oraz zmieniające się preferencje konsumentów. I tutaj jako Laboratorium Badawcze JARS S.A. mamy do spełnienia ogromną misję, związaną ze wzrostem świadomości wśród konsumentów, którzy chcą spożywać produkty najwyższej jakości. Stoimy niejako na straży spełnienia oczekiwań konsumentów przez producentów żywności. Zapewnienie bezpiecznej żywności to DNA naszej działalności. Kolejnym istotnym aspektem w przypadku branży mięsnej pozostaje konieczność spełnienia najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska przez zakłady produkcyjne. Powyższe aspekty są o tyle istotne, że bezpośrednio przekładają się na konkurencyjność polskich firm na europejskim rynku producentów żywności.

 

Dziękuję za rozmowę.