Prezes Sokołowa: Rok 2018 pokazał naszą siłę

Rok 2018 był dla Sokołowa czasem wyzwań, sukcesów i wytężonej pracy. Mimo wielu przeciwności, wspólnych dla branży mięsnej, udało się nam zachować dynamiczny rozwój firmy. Efektem zaangażowania naszych pracowników i menadżerów jest wzrost o 6,6% przychodów ze sprzedaży rok do roku, zysk operacyjny wyższy o 27,9% oraz umocnienie pozycji na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Niewątpliwym sukcesem było również sfinalizowanie przejęcia Grupy Gzella, co znacząco zwiększy nasze zdolności produkcyjne i pozwoli lepiej odpowiedzieć na potrzeby konsumentów.

 

Pracownicy sercem Sokołowa
Nieustannie doświadczamy, że za sukcesem naszej firmy stoją Pracownicy. W pełni zaangażowani, eksperci w swoich dziedzinach – to oni są motorem napędowym Grupy Sokołów. Rok 2018, tak trudny dla całej branży mięsnej, pokazał naszą siłę. Wiedza i doświadczenie naszych Pracowników pozwoliły nam zachować najwyższe standardy pracy i utrzymać dynamiczny rozwój firmy. Dlatego po raz kolejny postanowiliśmy skupić się właśnie na nich. W mijającym roku wprowadziliśmy szereg rozwiązań, narzędzi i programów, których celem jest ich rozwój osobisty i zawodowy.
Sokołów wziął udział w międzynarodowym projekcie Graduate Programme, skierowanym do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą rozpocząć karierę w naszej Grupie. Jest to Program, który daje ogromne możliwości młodym ludziom poznania całego łańcucha wartości firmy, sprawdzenia się w ambitnych projektach, uczestnictwa w licznych międzynarodowych szkoleniach, networkingu wśród absolwentów zagranicznych oraz zdobycia doświadczenia w jednostkach międzynarodowych po to, aby w przyszłości zostać kompetentnym menadżerem. W ramach Programu wyłoniliśmy jedną laureatkę, która rozpoczęła razem z nami tę fascynującą, zawodową podróż. W styczniu 2019 roku ogłosimy II edycję Programu do którego już teraz zapraszamy wszystkich ambitnych absolwentów gotowych na wyzwania zawodowe oraz rozwój.
W 2018 roku wdrożyliśmy zasady przywództwa, które są dla nas jasnym kierunkowskazem postępowania i działania oraz jeszcze bardziej wzmacniają kulturę efektywnego przywództwa w Sokołów S.A.. Kontynuacją tej drogi jest rozpoczęcie zakrojonego na szeroką skalę projektu leadershipu nastawionego na nieustanny rozwój menadżerów na każdym szczeblu organizacyjnym. Nie zapominamy również o nowoczesnych narzędziach wspomagających zarządzanie. Pilotażowo wdrożyliśmy narzędzie SuccessFactors do skutecznego ustalania celów, budowania kultury dialogu na linii menadżer pracownik oraz zespół, pozwalającego na ewaluację nie tylko wyników ale również zachowań i kompetencji, które chcemy w organizacji rozwijać. Kultura innowacyjności to jeden z czynników, na który kładziemy szczególny nacisk, dlatego wciąż poszerzamy grono pracowników zdobywających wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Zorganizowaliśmy szereg warsztatów z wykorzystaniem metodyki design-thinking w interdyscyplinarnych zespołach, co dodatkowo podnosi poziom szerokiego rozumienia biznesowego, wzajemnego dzielenia się wiedzą oraz usprawnia komunikację i pracę zespołową. Wyzwania rynkowe i organizacyjne dla nas to również nieustanna współpraca międzynarodowa, dlatego zwiększyliśmy liczbę osób, które uczęszczają na darmowe lekcje języka angielskiego. Ponownie udostępniliśmy naszym Pracownikom platformę do szkoleń on-line, na której mogli odbywać szkolenia z wielu interesujących ich dziedzin – np. marketingu, sprzedaży, zarządzania, IT, finansów czy obsługi pakietu Office. Nasi pracownicy mogli również skorzystać z bezpłatnych badań w ramach prewencyjnych programów profilaktycznych.

 

Podjęte działania znalazły odzwierciedlenie w wynikach badania satysfakcji, motywacji i zaangażowania Pracowników – Check 2018. Frekwencja osiągnęła rekordowe 94%. Poziom satysfakcji i motywacji, jak również zaangażowania wzrósł w porównaniu do poprzedniego badania i jest duży wyższy jeśli odniesiemy się do benchmarkingu rynku w tym zakresie. To dla nas niezmiernie ważne, aby ludzie czuli się dobrze w pracy, bo tylko wtedy będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał oraz osiągać sukcesy – a sukces naszych pracowników jest sukcesem całej firmy.

Nasze starania zostały dostrzeżone przez podmioty zewnętrzne. Już drugi rok z rzędu Grupa Sokołów S.A. otrzymała prestiżowy tytuł „Solidnego Pracodawcy”. Wyróżnienie to jest dowodem skuteczności prowadzonej systematycznie od lat polityki personalnej, innowacyjnego podejścia oraz potwierdzeniem klarowności i rzetelności działania przedsiębiorstwa.

 

Czytaj całość >>