Polski Kongres Rolnictwa: 19 maja konferencja w Warszawie

19 maja w Warszawie odbędzie się druga konferencja Polskiego Kongresu Rolnictwa, czyli
cyklu dziesięciu spotkań, których celem jest m.in. integracja branży rolno-spożywczej
i promocja rodzimej żywności. Jednym z honorowych patronów przedsięwzięcia jest
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem merytorycznym konferencji jest program
promocyjny ”Doceń polskie”.

Polski Kongres Rolnictwa: 19 maja konferencja w Warszawie Ideą cyklicznych konferencji organizowanych w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa jest stworzenie platformy do debaty, wymiany poglądów i doświadczeń, a także promocja polskiej
zdrowej żywności. Spotkania adresowane są do rolników, producentów i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, a także do producentów maszyn rolniczych oraz przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, instytucji rolniczych i samorządów.
Patronat honorowy nad kongresem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Główny Inspektor Sanitarny i Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Pierwsza z zaplanowanych dziesięciu konferencji w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa miała miejsce 28 kwietnia w Gniewinie (woj. pomorskie). Drugie spotkanie odbędzie się 19 maja w Warszawie. Patronem tego wydarzenia jest Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Poniedziałkową konferencję zainauguruje debata pod hasłem ”Branża rolno-spożywcza motorem napędowym polskiej gospodarki”. W dyskusji udział wezmą m.in. przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Waldemar Pawlak (prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy), Wiesław Różański (prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego), Andrzej Szumowski (prezes Stowarzyszenia Polska Wódka) i Jerzy Wierzbicki (prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego).
Po debacie otwierającej odbędą się dwie sesje paneli tematycznych. Na pierwszą z nich składają się dyskusje pt. ”Rolnictwo i obszary wiejskie na Mazowszu”, ”Eksport i promocja polskiej żywności” oraz ”Potęga polskiego rolnictwa”. Drugi panel tworzyć będą spotkania pod hasłem ”Jakość i bezpieczeństwo żywności” i ”Polski rolnik – nowoczesny biznesmen i manager”.

Wymienione debaty odbywać się będą jednocześnie. Partnerem merytorycznym konferencji jest Ogólnopolski Program Promocyjny ”Doceń polskie”.
Celem realizowanego od 2011 roku przedsięwzięcia jest promowanie rodzimej żywności wysokiej jakości oraz jej producentów.

W ramach programu co kwartał organizowane są audyty, podczas których Loża Ekspertów, grono specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży spożywczej, ocenia produkt żywnościowe. Certyfikaty ”Doceń polskie” nadawane są wyłącznie tym wyrobom, którym eksperci przyznali określoną regulaminze. Cieszę się, że konferencje mają cykliczny charakter i odbywają się w różnych częściach Polski – taka formuła umożliwia analizę zagadnień istotnych dla poszczególnych regionów naszego kraju – mówi Marek Bielski, twórca Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego ”Doceń polskie”.