Początek końca pakowania w plastik? Kompostowalny podkład PADECO® polskiej firmy POMONA Company Ltd. Sp. z o.o.

Polska innowacyjna Firma Pomona Company Ltd opracowała i zastrzegła jako wzór przemysłowy na terenie Europy, całkowicie kompostowalny podkład absorpcyjny do żywności świeżej PADECO. Wychodzi on naprzeciw światowemu trendowi powstrzymania strumienia śmieci. Następny krok należy do producentów pudełek i folii zakrywającej, by również były kompostowalne – to już będzie opakowaniowy set nowej generacji. Technologie już są, a wejście przepisów podatkowych w sprawie plastików zmieni kalkulacje biznesowe i postęp ekologiczny w opakowaniach żywności przyspieszy. Sam podkład PADECO na szczęście nie jest drogi, więc otwiera drogę do upowszechnienia się ekologicznego pakowania żywności świeżej.

 

Aktualnie używa się już PADECO w opakowaniach poddawanych recyklingowi. PADECO – i to jest najważniejsze – może po wyjęciu z pudełka łatwo trafić do bioodpadów, by zamienić się w pożyteczny kompost. Recykling zaznaczył wielki postęp, ale jego następcą będzie opakowanie rozkładające się bez niedobrego śladu węglowego. Podkład PADECO czyni wielki krok na drodze, ku spełnieniu postulatu „Zero Waste”, umożliwiając zupełną eliminację najtrudniejszego ekologicznie odpadu opakowaniowego żywności świeżej (mięsie, drobiu, rybach, zieleninie,…). PADECO jest bioodpadem – po prostu. I jako taki daje pożyteczną bio-substancję. Może on służyć np. jako naturalny nawóz, powstając czy to w warunkach domowych, czy przemysłowych. Potwierdzają to wykonane badania – nie tylko w samej POMONIE, ale i w firmach certyfikacyjnych zagranicą.

 

Rocznie w Europie zużywa się kilkaset miliardów sztuk podkładów/absorberów w opakowaniach ze świeżą żywnością(mięso, drób, ryby,). To przekłada się na tony śmieci, w najlepszym wypadku do spalenia. Sytuację tę radykalnie może poprawić podkład PADECO, będący w istocie celulozą, laminowaną folią z kukurydzy. Badania w kompostowalniku Oklin GG02, udowodniły, że PADECO rozkłada się całkowicie w ciągu pięciu dni. Podkład PADECO wprowadza więc opakowania żywności na ścieżkę obiegu zamkniętego, stając się rzeczywistą alternatywą dla wielomateriałowych podkładów nienaturalnych. Kompostowalność, czy to w warunkach domowych, czy przemysłowych szybko stanie się rozwiązaniem atrakcyjnym finansowo dla biznesu i oczekiwanym przez konsumenta.

 

 

Podkłady PADECO® wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przemysłu. Mogą być produkowane w formie absorberów ciętych „na wymiar” lub w „beli”, nawinięte na rolkę: jest to produkt technologicznie elastyczny. Zastosowanie PADECO® nie wymaga wprowadzenia zmian technologicznych w firmach formujących opakowania do żywności świeżej. Oczywiście towarzyszyć ich upowszechnieniu muszą przepisy i akcja informacyjna obligująca konsumentów do odpowiedniej segregacji opakowań, ale wiadomo, że to już się dzieje i musi objąć sprawę bio-podkładu absorpcyjnego. Zalety PADECO dostrzegają już sieci handlowe. Złożyły nawet pierwsze zamówienia – na razie poza Polską, ale i to się zmieni.

 

POMONA Company Sp. z o.o.
Tel. (+48-46) 855-40-31 do 32
www.pomona.pl
www.padeco.pl