Po raz pierwszy w historii polski przemysł wołowy będzie dysponował standardami rozbioru wołowiny na elementy handlowe.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego po 3 latach ukończyło adaptację Standardów EKG/ONZ dla Mięsa Wołowego „Tusze i Elementy” do polskiej wersji językowej. Prace zwieńczone zostały wydaniem pierwszego w historii polskiego przemysłu wołowego katalogu opisującego standardy rozbioru wołowiny na elementy handlowe.

_

Geneza.

Polska jest dużym producentem i jednym z największych eksporterów mięsa wołowego w Unii Europejskiej. Odbiorcami polskiej wołowiny są zarówno kraje UE jak również kraje trzecie. Różnorodność rynków zbytu powoduje trudność w jednoznacznej specyfikacji wymagań handlowych dla zamawianego mięsa wołowego. W różnych krajach a nawet różnych regionach tego samego kraju istnieją różnice w:

 • Sposobie podziału tusz wołowych.

 • Sposobu obróbki i linii cięć dla elementów handlowych.

 • Nazewnictwie poszczególnych elementów.

 • Sposobach znakowania w tym klasyfikacji jakościowej.

 • Ocenie koloru mięsa i tłuszczu.

 • Systemach kodowania.

_

W poszukiwaniu ułatwienia handlu międzynarodowego polską wołowiną, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego sięgnęło do doświadczeń Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG – ang. United Nations Economic Commission for Europe, skrót: UNECE lub ECE – jedna z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Genewie, powołana do życia w 1947 roku).

Jednym z głównych celów Komisji EKG ONZ jest do promocja większej integracji ekonomicznej jej członków. Dla osiągnięcia tego celu od blisko 70 lat buduje platformę dla Rządów by rozwijać na arenie międzynarodowej harmonizowane standardy w zakresie:

 • Ułatwienia handlu międzynarodowego poprzez usuwanie przeszkód i barier w międzynarodowym obrocie handlowym.

 • Zdefiniowania j wspólnego języka handlowego dla sprzedających i kupujących.

 • Promowania wysokiej jakości, aktywującą produkcję w celu podnoszenia standardów.

 • Tworzenie klarownych zasad w handlu międzynarodowym.

 • Tworzenie przejrzystości rynku dla kupujących i konsumentów.

_

W ramach prac realizowanych przez UNECE zostało opracowane blisko 100 standardów dla różnego rodzaju produktów w tym standardy jakości handlowej dla produktów rolo-spożywczych takich jak świeże i suszone owoce i warzywa, ziemniaki, jajka i produkty z jajek, mięso, kwiaty cięte.

_

Dokumentem źródłowym do prac adaptacyjnych do polskiej wersji językowej został katalog EKG/ONZ:

UNECE STANDARD

BOVINE MEAT

CARCASES AND CUTS

Prace nad adaptacją standardu EKG/ONZ

Do pracy nad polską wersją standardu, PZPBM zaprosiło w 2013 roku liczne grono ekspertów: specjalistów z zakładów rozbiorów mięsa wołowego, handlowców z sieci super i hiper marketów, specjalistów handlu zagranicznego z firm eksportowo-importowych, specjalistów zakresu logistyki i kodów kreskowych, naukowców, przedstawicieli administracji. Każdy z członków tak skonstruowanego zespołu roboczego analizował poszczególne zapisy oraz ich interpretację wynikającą z tłumaczenia. Wnioski z indywidualnych analiz były omawiane podczas kilku warsztatów w trakcie których w wyniku dyskusji przyjmowano ostateczne formy nazewnictwa jak również opisu poszczególnych linii cięcia przy wykrawaniu wołowych elementów handlowych z tuszy.

W ramach prac grupa ekspertów z Polski uczestniczyła również w kolejnych sesjach Grupy Roboczej WP.7 tj.:

 • 22. Sesji Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa Grupy Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych (Genewa, 8-10 lipiec 2013).

 • 23. Sesji Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa Grupy Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych (Genewa 29-30 września 2014).

 • 24. Sesji Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa Grupy Roboczej EKG/ONZ ds. Norm

_

Beneficjenci

Istnieje olbrzymie zainteresowanie polską wersją językową katalogu ze strony zakładów rozbiorowych, eksporterów i importerów mięsa wołowego, handlowców rynku krajowego (sprzedawców detalicznych i hurtowych). Duże zainteresowanie wykazują również jednostki nauczające zawodowe jak i wyższe uczelnie.

_

Perspektywy

Standard UNECE STANDARD BOVINE MEAT CARCASES AND CUTS zawiera następujące wersje językowe: angielska, francuska, rosyjska, hiszpańska i chińska.

W Rosji i Chinach stanowi obowiązujący standard. Biorąc pod uwagę iż w przyszłości oba te rynki mogą być dla Polski niezwykle ważne, istnienie polskiej wersji językowej tego standardu nabiera szczególnego znaczenia.

_

Stopniowe wdrażanie globalnego systemu kodowania elementów handlowych ułatwi komunikację stron transakcji zarówno wewnątrz kraju jak w handlu międzynarodowym.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wyraża głębokie przekonanie, że ten katalog to kolejny istotny krok w kierunku poprawy marketingu i budowy wizerunku polskiego sektora wołowiny.

_

Całość prac została sfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.