PIWet-PIB i KRD-IG organizatorem konferencji dotyczącej ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji drobiu

Stosowanie antybiotyków w produkcji drobiarskiej to obszar, który wymaga ciągłej dyskusji w gronie naukowców i ekspertów branżowych. Wychodząc naprzeciw możliwościom ograniczenia tego typu substancji w produkcji Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach i Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza zorganizowały konferencję pn. „Antybiotyki w produkcji drobiarskiej – korzyści i ograniczenia”. Wydarzenie odbyło się w 5 października br.

_

W spotkaniu uczestniczyli eksperci sektora drobiarskiego zarówno z Polski, jak i z Unii Europejskiej. Program obejmował wystąpienia m.in. sekretarz generalnej stowarzyszenia a.v.e.c. – Birthe Steenberg, Christine Agnes z firmy Elanco, a także przedstawicieli PIWet-PIB oraz GIW.

_

Konferencja podzielona została na trzy sesje. W pierwszej, poświęconej problematyce antybiotyków na poziomie europejskim i globalnym, udział wzięła m.in. Birthe Steenberg, która szczegółowo omówiła programy rozważnego stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej, wdrażane w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Następnie Christine Agnes z firmy Elanco przedstawiła założenia koncepcji „Jedno zdrowie”, jako przyszłości produkcji drobiarskiej. Elanco jest międzynarodowym przedsiębiorstwem, działającym w obszarze produkcji leków weterynaryjnych, dodatków paszowych oraz ochrony zdrowia zwierząt.

_

– Tego typu spotkania są niezwykle ważne i inspirujące. Przede wszystkim zwracają uwagę na problem stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej. Dialog między hodowcami, służbami weterynaryjnymi a koncernami farmaceutycznymi pomaga wypracować wspólne rozwiązania. Obecność przedstawicieli firm farmaceutycznych w dyskusji jest bardzo ważna. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu tych firm możemy razem rozmawiać o najlepszych rozwiązaniach, mających na celu racjonalne stosowanie antybiotyków, tylko wtedy kiedy jest to naprawdę konieczne – mówi Birthe Steenberg, sekretarz generalny stowarzyszenia a.v.e.c.

_

Druga sesja dotyczyła alternatywnych dla antybiotyków środków stosowanych przy leczeniu drobiu. Uczestnicy tej części podkreślali, że kluczem do ograniczenia stosowania antybiotyków i zachowania zdrowia ptaków jest przestrzeganie zasad bioasekuracji , której celem jest zminimalizowanie możliwości wprowadzenia mikroorganizmów wywołujących choroby do środowiska chowu przez np. nowo zakupione zwierzęta, ludzi, pojazdy czy zwierzęta domowe. Omówiono również konsekwencje stosowania antybiotyków – m.in. zwiększenie odporności bakterii na używane leki.

_

– To już druga w tym roku – współorganizowana przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą – konferencja, poświęcona tematyce antybiotyków w produkcji drobiarskiej. Poprzednia odbyła się w maju we współpracy z SGGW. Dzięki obecności specjalistów, zarówno z Polski, jak i zagranicy, kolejne spotkania pozwalają na wypracowywanie istotnych wniosków, zwłaszcza w kontekście zrównoważonej produkcji drobiarskiej i jej bezpieczeństwa, mając na względzie zasadniczy cel, tj. ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

_

Ostatnia sesja miała charakter podsumowania wcześniejszych części. Poruszone zostały tam kwestie wpływu potencjalnych chorób ptaków na produkty drobiarskie.