Pełna dyspozycyjność

Zapewnienie ciągłości dostaw to w obecnej sytuacji jedno z największych wyzwań dla całej naszej branży. W jaki sposób rozwiązujecie ten problem?
Obecna sytuacja na rynku jest bez wątpienia trudna, ale nie powinna oznaczać braku aktywności. Wręcz przeciwnie – musimy działać, aby skutki obecnego stanu rzeczy były jak najmniej dotkliwe dla wszystkich podmiotów gospodarczych. We Fresh Logistics Polska został powołany sztab kryzysowy, który monitoruje sytuację i podejmuje odpowiednie działania. Koncentruje się on przede wszystkim na zapewnianiu bezpieczeństwa wszystkich osób zaangażowanych w realizację usług logistycznych oraz dba o możliwie najwyższy poziom świadczonego serwisu, z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności oraz zgodnie z wytycznymi odpowiednich służb i WHO. Aktywnie realizujemy działania w obszarze Zarządzania Ciągłością Działania (BCM). W minionych latach, w ramach tych działań, wypracowaliśmy, przetestowaliśmy i udoskonaliliśmy już szereg scenariuszy sytuacji kryzysowych. Mamy także przygotowany scenariusz postępowania na wypadek zakłóceń w działaniu naszej sieci, w następstwie skutków obecnej epidemii. Scenariusz ten na bieżąco aktualizujemy, w miarę rozwoju sytuacji i ograniczeń wprowadzanych przez instytucje państwowe, tak aby ewentualne zakłócenia nie wpłynęły istotnie na utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw. Dokładamy wszelkich starań, aby dostawy odbywały się w sposób bezpieczny.

 

Jakie środki ostrożności wprowadziliście w tym celu?
Są to między innymi: pomiar temperatury ciała na wejściu/wjeździe do obiektu Grupy Raben i procedury postępowania w przypadku stwierdze­nia podwyższonej temperatury czy zachorowania, płyny do dezyn­fekcji rąk, indywidualne środki dezynfekujące dla wszystkich pracowników oraz kierowców, plakaty zachęcające do częstszego mycia i dezynfekcji rąk oraz instrukcje mycia dłoni, a także osobiste środki ochrony dla kierowców. Ponadto wprowadziliśmy półgodzinne przerwy pomiędzy zmianami w magazynach, aby zapobiec kontaktowaniu się ze sobą pracowników z różnych zmian. Wszystkie procesy zostały zorganizowane w taki sposób, aby zawsze zachowana była odległość 1,5 m między pracownikami. Uruchomiliśmy także dodatko­we pomieszczenia jako szatnie oraz wprowadziliśmy cotygodniową całościową dezynfekcję pomieszczeń biurowych, sanitarnych i szatni metodą ozonowania. Ponadto wdrożyliśmy zakaz opuszczania kabiny przez kierowców w czasie za­ładunku/rozładunku, obowiązek dezynfekcji wózka widłowego i skanera na koniec zmiany oraz zamknięcie pomieszczeń, gdzie spożywane są posiłki dla osób nie będących pracownikami. W biurach został wprowadzony tryb pracy zdalnej, a tych, którzy spotykają się osobiście obowiązuje zasada „uśmiech z daleka zamiast uścisku dłoni”.

 

W jaki sposób chronicie pracowników i swoich klientów przed zagrożeniem związanym z koronawirusem?
Kluczową kwestią jest dla nas zabezpieczenie naszych pracowników magazynowych oraz współpracujących z nami kierowców, ponieważ to właśnie oni działają na pierwszej linii logistycznego frontu. Powstały wewnętrzne procedury określające sposób postępowania na terenie firmy, np. kierowcy zobowiązani są do pozostania w kabinach podczas rozładunku czy załadunku towarów. Dodatkowo zakupiliśmy środki ochrony osobistej takie, jak maseczki, czepki czy fartuchy. Z kolei dla pracowników, którzy zmuszeni zostali do zaadoptowania swoich domów na przestrzeń biurową przygotowaliśmy poradniki takie, jak np. „ABC pracy zdalnej”, czy „Jak zarządzać zespołem w sytuacji kryzysowej”, które mamy nadzieję, choć trochę pomogą im w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Każdy zespół bierze udział w cyklicznych tele czy video konferencjach, tak aby na bieżąco monitorować sytuację i reagować na pojawiające się potrzeby.

 

Czy mimo ciężkiej sytuacji związanej z epidemią Wasza firma funkcjonuje bez zakłóceń?
Pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji, jesteśmy gotowi do obsługi przesyłek. Wszyscy współpracujący z nami kierowcy, nasi magazynierzy, dyspozytorzy, Dział Obsługi Klienta i cały nasz zespół dokładamy największych starań, aby logistyka nie zatrzymała się oraz by wesprzeć naszych klientów i pomóc im dostarczyć potrzebne produkty. Poprzez wprowadzone procedury oraz działania prewencyjne chcieliśmy zminimalizować skutki obecnej sytuacji kryzysowej. Podjęte działania okazały się efektywne – terminowość dostaw utrzymuje się na wysokim poziomie, jakość obsługi spełnia oczekiwania naszych klientów, a działy obsługi klienta są w pełni dyspozycyjne i gotowe do udzielania niezbędnych informacji.

 

Dziękuję za rozmowę.