Ozonowanie to postęp bezdyskusyjny

Chyba najważniejsze pytanie brzmi: Dlaczego do tej pory ozonowanie nie stało się wiodącą technologią dezynfekcji w przemyśle mięsnym? Odpowiedź jest prosta: każda branża, w tym także i mięsna, jest mocno związana z technologiami sprawdzonymi i powszechnie stosowanymi. Ta tendencja od wieków ograniczała postęp. Ale jest też druga strona medalu, gdyż ci, którzy idą z postępem, najczęściej wygrywają i zdobywają przewagę nad konkurencją. A ozonowanie to postęp bezdyskusyjny. Przyjrzyjmy się…

 

Ozonowanie jest skuteczne!
Właściwości oczyszczające wodę zostały dla ozonu stwierdzone już w roku 1886. Jeszcze w tym samym stuleciu oficjalnie zastosowano ozon do przemysłowego uzdatniania wody w Holandii. Jednakże już XX wiek zepchnął ozonowanie na margines, a wiodącym gazem dezynfekującym na świecie stał się chlor. Dlaczego? Odpowiedzi są dwie. Po pierwsze: działanie chloru jest trwalsze, co ma istotne znaczenie w instalacjach wodociągowych (i był to zasadniczy czynnik, który automatycznie wynosił chlor na piedestał we wszelkich innych opcjach zastosowania). Po drugie: chemia to nauka, która się rozwija. Na początku XX wieku nie znano jeszcze tylu skutków ubocznych chloru, co teraz. Rozwój chemii pozwolił też spojrzeć w końcu z innej perspektywy na ozon. Co wiemy obecnie?
Przeprowadzone pod koniec XX w. badania in vitro potwierdziły, że ozon w postaci gazowej wykazuje działanie bakteriobójcze już w stężeniu ok. 13 μg/dm3. Dzięki tej właściwości można go uznać za jeden z najskuteczniejszych środków dezynfekujących spośród wszystkich dotychczas poznanych. Tym samym ozon jest 50 razy skuteczniejszy od chloru! Wielokrotne analizy dostarczyły niezbitych dowodów, że ozon w stężeniach od 1 do 5 mg/dm3 zabija pałeczki E. coli, bakterie rodzaju Salmonella i Listeria, a także Streptococcus faecalis, Mycobacterium tuberculosis, Cryptosporidium parvum oraz praktycznie wszelkie inne Gram-dodatnie i Gram-ujemne bakterie, jak również wirusy, grzyby i pierwotniaki. Czas reakcji mieści się najczęściej w przedziale od zaledwie 4 do 20 min.
Dodatkowo stwierdzono, że ozon nie wywołuje wzrostu oporności na antybiotyki szczepów bakteryjnych. Zaobserwowano mechanizm odwrotny: zwiększoną wrażliwość drobnoustrojów na antybiotyki pod wpływem działania ozonu.

 
Ozonowanie jest bezpieczne! 
Ozon zabija bakterie, przekształcając się następnie w zwykły tlen. Co za tym idzie:
ozon jest chemicznie wolny, czyli nie wytwarza szkodliwych produktów ubocznych, jakie występują w przypadku chlorowania;
ozon zapewnia dużo większe bezpieczeństwo pracowników w porównaniu z chlorem.
Tradycyjne, chemiczne środki dezynfekujące trzeba sprowadzać, magazynować oraz stosować z uwzględnieniem rygorystycznych środków ostrożności. Tymczasem gaz ozonowy wytwarzany jest na miejscu. Nie trzeba go wozić, ani magazynować.
W dniu 26 czerwca 2001 roku amerykańskie organy ministerialne dopuściły zastosowanie ozonu jako środka dezynfekującego w przetwórstwie wszystkich rodzajów żywności (także przy obróbce mięsa i drobiu) na obszarze całych Stanów Zjednoczonych. Tym samym zapaliło się zielone światło dla ozonu na całym praktycznie globie.

 
Ozonowanie jest ekonomiczne!
Dezynfekujące kąpiele tusz drobiowych z zastosowaniem związków chloru wymagają częstej wymiany wody, co w połączeniu z kosztami energii elektrycznej generuje stosunkowo wysokie koszty produkcji.
Badania przeprowadzone w Kalifornii, przy uwzględnieniu tamtejszych norm higieny i jakości, pozwoliły ustalić, że:
dzięki zastosowaniu ozonowania możliwe jest powtórne wprowadzenie CAŁEJ wody płuczącej do obiegu (chlorowanie powoduje straty ok. 2 litrów na jedną tuszę drobiową w procesie produkcyjnym);
dzięki zastosowaniu ozonowania możliwa jest redukcja całkowitego zużycia energii elektrycznej nawet o 3 mln kWh przy produkcji rocznej szacowanej na 250 mln tusz drobiowych.

 

Dezynfekcja mięsa, a także opakowań, sprzętu oraz całych pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych za pomocą ozonowania to nowy i właściwy kierunek rozwoju Twojej firmy!

 

BLUE PLANET
biuro@eblueplanet.pl
www.eblueplanet.pl