Oszczędności to nie wszystko. Co przedsiębiorca może zyskać dzięki fotowoltaice?

Ceny za zużycie energii elektrycznej przez cały wzrastają. Podwyżki te najdotkliwiej odczuwają przedsiębiorcy. Jednym z rozwiązań przynoszących oszczędności i zwiększających niezależność energetyczną jest budowa własnej instalacji fotowoltaicznej. O tym jakie korzyści niesie takie rozwiązanie rozmawiamy z Krzysztofem Pańczykiem, Kierownikiem Oddziału Vosti Poznań.

 

Coraz więcej przedsiębiorstw jest zmuszonych szukać oszczędności na różnych etapach swojego procesu produkcyjnego, wiele z nich doszło już do przysłowiowej ściany. W jaki sposób instalacja fotowoltaiczna może im pomóc?
Ceny energii elektrycznej rosną z roku na rok, natomiast koszt instalacji fotowoltaicznej z każdym rokiem maleje. Technologia sprawia, że systemy są coraz mocniejsze i wydajniejsze, dzięki czemu relacja kosztu zakupu 1 kWh od zakładu energetycznego do kosztu własnej instalacji fotowoltaicznej jest coraz korzystniejsza. Oczywiście patrząc na tempo wzrostu cen energii elektrycznej różnice te będą się bardzo dynamicznie pogłębiać. To jeden z argumentów, dlaczego nie warto zwlekać z decyzją o takiej inwestycji. Druga sprawa, zwłaszcza w branży produkcji spożywczej, to relacja kosztów całkowitych do osiąganej rentowności. Świadomy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że nie można w nieskończoność ciąć kosztów nie wpływając tym samym na jakość swoich wyrobów. A to właśnie jakość jest dla wielu firm ich wyróżnikiem na rynku. Przedsiębiorstwo działające w branży spożywczej jest narażone na wiele czynników, które są nieprzewidywalne, a które w znaczący sposób mogą wpłynąć na ceny surowców. Od zjawisk globalnych, związanych na przykład ze zmianami klimatycznymi, po bardzo lokalne, takie jak ogniska różnych chorób zwierząt hodowlanych. To oczywiście duże uproszczenie, ale daje nam odpowiedź dlaczego warto inwestować w niezależność przedsiębiorstwa od dodatkowych kosztów.

 

Rachunki za energię stanowią znaczący procent w bieżących wydatkach firmy. Czy inwestycja fotowoltaiczna może je rzeczywiście obniżyć?
Przytoczę tutaj przykład jednego z naszych klientów, lidera sprzedaży w branży motoryzacyjnej. Na podstawie jego zapotrzebowania na prąd, które wynosiło 284,99 MWh rocznie, zainstalowana została u niego instalacja o mocy 50 kWp. W tabelce obok znajduje się roczny zysk netto w pierwszym roku działania instalacji.
Pod uwagę wzięliśmy tutaj kwestie takie jak procent zużycia własnego, szacowany procent odsprzedaży czy cenę energii netto. Okres zwrotu za inwestycję u naszego klienta wynosi 6 lat, oczywiście ewentualne dalsze wzrosty cen energii bądź wzrost cen dystrybucji energii mogą wpłynąć w kolejnych latach na jego skrócenie.

 

Jaki pierwszy krok powinno podjąć przedsiębiorstwo, które chce zainwestować w zieloną energetykę?
Przede wszystkim wybrać solidnego i sprawdzonego wykonawcę, który prawidłowo doradzi i obliczy zapotrzebowanie na energię oraz przeprowadzi profesjonalny audyt. Warto przy tym zwrócić uwagę na potencjalne inwestycje w park maszynowy, które w perspektywie najbliższych lat mogłyby znacząco wpłynąć na zapotrzebowanie w energię elektryczną. Jeżeli chodzi o sam montaż instalacji fotowoltaicznej, kluczową rolę odgrywają możliwości techniczne.
Przy instalacji o mocy przekraczającej 50 kW niezbędne są zezwolenia budowlane. W tym wypadku proces wygląda bardzo różnie, w zależności od czynników indywidualnych oraz tempa procedowania lokalnych instytucji wydających takie decyzje.

 

Czytaj całość >>