Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2016 już za nami!

W dniu 5 grudnia 2016 r. w Warszawie w Hotelu Marriott odbyła się II edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2016, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

_

Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Sekretarza Stanu – Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego, p.o. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Górę, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Macieja Chorowskiego, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marka Kubiaka, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka, Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego, Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza, Prezydenta Miasta Rzeszów Tadeusza Ferenca, Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Tomaszów Mazowiecki Marcina Witko, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego, Agencję Rynku Energii, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Związek Pracodawców Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu, Instytut Kolejnictwa, Krajową Unię Producentów Soków, Polską Federację Producentów Żywności, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polską Izbę Ekologii, Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Związek Miast i Gmin Morskich. Od strony merytorycznej Szczyt wspierany był przez ekspertów z Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski, Głównego Partnera Merytorycznego.

_

Szczyt został podzielony na cztery części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Konkurencyjna gospodarka – bezpieczne państwo”; oraz trzy, trwające równolegle sesje: „Sesja I: Infrastruktura i przemysł. Inteligentne Miasta”; „Sesja II: Innowacyjne firmy i Rozwiązania”; „Sesja III: Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze”. Na zakończenie OSG 2016 odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

_

Czytaj całość >>

_