Odzysk ciepła, ciepło odpadowe, pompa ciepła – moda czy konieczność?

– Budowa i eksploatacja instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa mięsnego

 

Planując inwestycję bądź modernizację instalacji chłodniczej zastanawiamy się często nad tym, czy zamiast urządzeń chłodniczych nie zastosować pompy ciepła? Czy nie zrobić odzysku ciepła? Pada też w końcu pytanie czy ta pompa ciepła lub odzysk są nam w ogóle potrzebne?

Na początku należy wyjaśnić, że każda pompa ciepła to urządzenie chłodnicze, a nie każde urządzenie chłodnicze to pompa ciepła. W przypadku pracy urządzenia chłodniczego w funkcji pompy ciepła efektem, który chcemy uzyskać jest ogrzewanie „czegoś”. Instalacja chłodnicza z odzyskiem ciepła to taka hybryda, która pozwala nam korzystać zarówno z głównej jej funkcjonalności, czyli chłodzenia jak i w sposób świadomy odzyskiwać energię cieplną z tego procesu – do podgrzewania wybranego medium.

 

Wbrew pozorom, nie są to zagadnienia banalne, a stwierdzenie, że zawsze się opłaca – może się nie spełnić, jeżeli nie podejdziemy do zagadnienia w sposób rzetelny, nie korzystając z pomocy doświadczonych inżynierów i osób eksploatujących instalację na co dzień.
Rozważając budowę nowej instalacji chłodniczej, czy też modernizację starej – musimy brać pod uwagę następujące aspekty:
1. całkowity koszt wykonania,
2. często pomijany – koszt eksploatacji vs koszt nabycia; nie możemy ich rozpatrywać oddzielnie, ponieważ tańsze nabycie zazwyczaj skutkuje droższą eksploatacją i na odwrót,
3. możliwości późniejszej adaptacji czy rozbudowy,
4. wartości „dodane” instalacji.

 

Na czym nam zależy w instalacji chłodniczej? Uzyskać jak największą ilość chłodu z dostarczonego 1 kW energii elektrycznej. A w pompie ciepła? Uzyskać jak największą ilość ciepła z dostarczonego 1 kW energii elektrycznej.
Te dwa wymagania nie są do końca zbieżne. W przypadku odzyskiwania ciepła z instalacji chłodniczej powinniśmy więc zwrócić uwagę na optymalizację procesów właśnie po stronie chłodniczej, a nie cieplnej. Odzyskaną energię maksymalizować można poprzez właściwą konfigurację dedykowanych wymienników odzysku ciepła i warto skorzystać z doświadczeń firm, które od wielu lat specjalizują się w tym zakresie takich jak Alfa Laval, czy Danfoss. W tym przypadku właściwy dobór wymiennika będzie rzutował na wieloletnie korzyści w trakcie eksploatacji.

 

Tylko kompleksowe i fachowe podejście do zagadnienia wykorzystania nowych technologii, czy związanego z odzyskiem ciepła – pozwoli osiągnąć sukces, który ma być mierzony oszczędnościami po stronie eksploatacji, a nie pozorną korzyścią na etapie inwestycji.

 

*do czego spożytkować odzyskane ciepło odpadowe? Najczęściej – do ogrzewania hal produkcyjnych, ogrzewania pomieszczeń biurowych i sanitarnych (cwu), zasilania nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych, udziału – przy wytwarzaniu ciepła technologicznego, odszraniania chłodnic powietrza – zamiast robić to za pomocą grzałek elektrycznych…

 

 

Marcin Łazicki
Dyrektor Działu Chłodnictwa
ELEKTRONIKA S.A.
www.elektronika-sa.com.pl

 

 

www.elektronika-sa.com.pl