Nowy Wiceprezes ds. Surowcowych w Sokołów S.A.

Wraz z początkiem listopada, nowym Wiceprezesem ds. Surowcowych w Sokołów S.A. został Leszek Jakielski, który wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Spółki ds. Zakupu Bydła w Biurze Zarządu. Dotychczasowy Wiceprezes – Paweł Włodawiec, po ponad 30 latach pracy w firmie Sokołów, odszedł na emeryturę.

 

Długofalowa strategia i wymierne wzrosty

Paweł Włodawiec był związany z Sokołowem już od 1991 roku, gdy podjął pracę w Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim. W 2000 roku został powołany na członka Zarządu Grupy Sokołów. Spośród jego licznych zawodowych osiągnięć na szczególną uwagę zasługuje uruchomienie programu „Razem w Przyszłość” – systemu bezpośredniej współpracy z rolnikami. Program „Razem w Przyszłość” systematycznie się rozwija, a liczba uczestniczących w nim hodowców stale wzrasta – dziś jest to blisko 3 500 rolników. Dzięki ścisłej współpracy w ramach tego programu, jakość surowca wieprzowego i wołowego została wydatnie poprawiona. Konsekwentna realizacja długofalowej strategii pozwoliła osiągnąć wymierny wzrost poziomu ubojów w porównaniu do roku 2000 – w przypadku wołowiny 7,5-krotny, a w przypadku wieprzowiny niemal 2,5-krotny. Wiceprezes Paweł Włodawiec podjął też istotne działania w obliczu rozwijającej się epidemii ASF, uruchamiając aktywną pomoc dla rolników. Kolejną ważną inicjatywą było utworzenie w firmie Sokołów Działu ds. Dobrostanu Zwierząt i CSR. Dużym wyzwaniem, zakończonym sukcesem, była ponadto dokonana pod kierownictwem Wiceprezesa Włodawca, reorganizacja pionu surowcowego oraz finalizacja procesu specjalizacji ubojów w zakładach Grupy Sokołów.

 

Digitalizacja i zrównoważony rozwój

Nowy Wiceprezes ds. Surowcowych w Sokołów S.A. – Leszek Jakielski, pracuje w firmie od 2004 roku, niezmiennie w Pionie Surowcowym. W ostatnich latach piastował stanowiska dyrektorskie ds. skupu, a od 2018 roku był Dyrektorem Spółki ds. Zakupu Bydła w Biurze Zarządu. Leszek Jakielski jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Kształcił się na Wydziale Zootechnicznym, zdobywając specjalizację w wykorzystaniu surowców pochodzenia zwierzęcego. Posiada szeroką wiedzę z zakresu rolnictwa i zarządzania, ugruntowaną podczas zagranicznych praktyk rolniczych oraz licznych szkoleń krajowych i zagranicznych. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z sektorem rolno-spożywczym, a od 2000 roku – z branżą mięsną.

 

 

W Sokołów S.A. współtworzył i wdrażał zasady, a także rozwijał program opasu bydła i współpracy z rolnikami, włączając do tych działań firmy wspomagające (banki, firmy paszowe, dostawców cieląt). W czasie, gdy zarządzał w firmie zakupem bydła, jego poziom wzrósł niemal dwukrotnie.  Nowy Wiceprezes ds. Surowcowych w Sokołów S.A. zapowiada kontynuację i rozwój dotychczasowej strategii. – W dalszym ciągu będziemy rozbudowywać nasze dobre rozwiązania biznesowe – mówi Leszek Jakielski. – W moich planach istotne miejsce zajmuje też wdrożenie digitalizacji procesów zakupowych. Ponadto, zgodnie z przyjętą strategią Danish Crown, będziemy realizować, wspólnie z dostawcami żywca, kolejne inicjatywy z zakresu zrównoważonej produkcji żywności.