Najwyższy poziom higieny, standardem systemów naważających Ishida.

Najnowsza grupa systemów naważania wielogłowicowego z Ishida Europe serii RV, przeszła z pełnym sukcesem egzamin certyfikacyjny w zakresach wodo i pyłoodporności, przeprowadzony przez niezależny instytut certyfikujący. Ishida z modelami WP zdobyła pozycję lidera rynkowego w branży spożywczych maszyn wodo i pyłoodpornych.
Takie świadectwo stanowi mocną podstawę do wyboru urządzeń stosowanych do kontaktu ze świeżymi i z mrożonymi produktami spożywczymi, które wymagają regularnego mycia pomiędzy cyklami roboczymi.
..
Testy IP (Ingres Protection, tj. testy poziomu ochronności przed wnikaniem wody i pyłów) były przeprowadzone przez wiodące brytyjskie centrum badawcze. Projekt i konstrukcja systemu Ishidy serii RV spełnia najbardziej rygorystyczne wymogi standardów przemysłowych.
Testy wiązały się z badaniem odporności na wnikanie pyłów i wody. Dodatkowo przeprowadzono najbardziej wymagający test IP-69K. Badania wykazały, że naważarki Ishidy są, jak nigdy wcześniej, jeszcze bardziej odporne na działanie wody i pyłów. Ich konstrukcja została idealnie zaprojektowana do eksploatacji w warunkach częstego procesu sanityzacji.
Dodatkowo urządzenia szeregu RV-WP posiadają certyfikat wg standardu IP-6X (pyłoodporność), IP-X5 (wodoodporność na strumień wodny), IP-X6 (odporność na wodne myjki wysokociśnieniowe oraz standard IP-X7 (określający poziom odporności na czasowe zanurzenie w wodzie).
..
Wszystkie badania przeprowadzono wg standardu brytyjskiego BS EN 60529 :1992. Ishida uważa, że jest pierwszą firmą w branży, której produkt, z pełnym sukcesem przeszedł wszystkie wspomniane testy i został nagrodzony certyfikatem wydanym przez niezależną organizację zewnętrzną.
Modele RV-WP zostały wyposażone w szereg zaprojektowanych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie przed wniknięciem wody i efektywnego procesu czyszczenia. Mowa o poprawionych rozwiązaniach dotyczących systemu uszczelnień, pozwalających na podniesienie parametrów eksploatacyjnych, m.in. poprzez zwiększenie ilości punktów montażowych poprawiających charakterystykę kompresji uszczelnień.

Dodatkowo, dla efektywniejszego spłukiwania i obciekania zaprojektowano powierzchnie ze spadkami, co w rezultacie skraca znacznie czas osuszania. Zredukowano również, zagłębienia przy podkładkach i spustach dla wyeliminowania zakamarków i przestrzeni, w których mogłyby zbierać się bakterie. Najnowsze konstrukcje naważarki Ishidy oferują maksymalny poziom ochrony sanitarnej i minimalny czas sanityzacji.
 ..
„Zakończony sukcesem proces certyfikacyjny stanowi dowód, że nasze urządzenia  wg. specyfikacji RV-WP, zostały  skonstruowane dokładnie jako urządzenia  o wysokiej wodoodporności”- stwierdza Nigel Smith z Ishida Europe – Specjalista ds. Zastosowań  Naważarek Wielogłowicowych.
„Wyjątkowo rygorystyczne normy higieny są kluczowym wymogiem tam gdzie ma miejsce kontakt z produktem spożywczym, zarówno w świeżej, jak i w zmrożonej postaci. Długie przestoje na mycie mogą  negatywnie wpływać na wydajność i cele produkcyjne. Szereg RV-WP został zaprojektowany i skonstruowany jako urządzenie o wysokiej odporności eksploatacyjnej , które wytrzymuje proces dokładnego czyszczenia w najkrótszym możliwym czasie.”
Wprowadzony na rynek ostatniego lata model z serii CCW-RV, oferuje najlepsze poziomy precyzji naważeniowej uzyskując jednorodną dokładność naważania bliską zeru i 15% wzrost prędkości eksploatacyjnej ze wszystkich dotychczasowo oferowanych naważarek wielogłowicowych.