Najważniejsze zalety automatyzacji produkcji

Z Michałem Skorkiem – Inżynierem Sprzedaży Robotów w firmie Staubli rozmawia Katarzyna Salomon

 

Czy branża mięsna dla firm specjalizujących się w robotyzacji i automatyzacji stanowi duże wyzwanie?

Każdy przemysł, każdy klient jest w pewnym sensie wyzwaniem. W każdej branży są specyficzne wyzwania i wymagania stawiane liniom produkcyjnym. Przemysł spożywczy należy jednak podzielić na obszar produktu zapakowanego oraz „surowego” niezapakowanego. Oba te obszary różnią się między sobą wymaganiami związanymi z utrzymaniem czystości. Firma Staubli posiada dedykowane rozwiązania zarówno do stref czystych, jak i brudnych. Roboty posiadają odpowiednie wykończenie lakiernicze oraz spełniają najwyższe wymagania czystości stawiane maszynom w tego typu aplikacjach. Zamknięta struktura oraz brak powierzchni retencyjnych sprawiają, iż zarówno czyszczenie, jak i integracja tych robotów na linii produkcyjnej w strefie czystej jest niezwykle prosta.

 

Jakie największe problemy dla robotyzacji może sprawiać tak specyficzne środowisko, jakim są zakłady przetwórstwa mięsnego?
Najwięcej problemów w branży mięsnej może sprawiać utrzymanie czystości oraz zmienność produktu i związany z tym brak powtarzalności.

 

Jakie najważniejsze warunki muszą być spełnione, aby zastosowanie robotów w przetwórstwie mięsnym było możliwe?
Najważniejszym warunkiem jest chęć użytkownika końcowego do wprowadzenia automatyzacji. Poza tym nie ma innych ograniczeń. Są jednak procesy, których automatyzacja może być niezmiernie trudna, gdzie człowiek i jego doświadczenie stają się nieodzowne.

 

Czy i w jaki sposób może to wpłynąć na wzrost wydajności i poprawę jakości w zakładach przemysłu mięsnego?
Podstawowym argumentem jest możliwość kontroli ilości, jakości, ale przede wszystkim skażenia lub też czystości produktu. To są podstawowe zalety automatyzacji produkcji.

 

W jakich działach zakładów mięsnych znajdują one najczęstsze zastosowanie?
Tak naprawdę automatyzacja czy też robotyzacja może znaleźć zastosowanie w każdym etapie przetwórstwa oraz produkcji. Jak już wspomniałem wcześniej, ograniczeniem mogą być jedynie niektóre procesy, które wymagają udziału operatora.

 

Czy polskie zakłady przetwórcze chętnie korzystają z możliwości, jakie daje robotyzacja i automatyzacja?
Nadal człowiek wiedzie prym na liniach produkcyjnych, jednakże coraz bardziej zaawansowane systemy automatyki pozwalają człowieka wyręczyć, wspomóc w pracach żmudnych oraz ciężkich. Rozwój technologii pozwala skutecznie wprowadzać elementy automatyzacji do zakładów przetwórstwa mięsnego.

 

Czy jest to rozwiązanie również dla małych firm, czy raczej korzystają z niego wyłącznie więksi producenci?
Nadal krąży opinia o niezwykle drogich technologiach, jednak rozwój automatyzacji, zwiększenie dostępności oraz liczby firm zajmujących się automatyzacją powoduje, iż tego typu technologie są dostępne dla każdego.

 

Czy jest możliwe, aby połączyć ze sobą tradycyjne receptury i metody wytwarzania z nowoczesnością, jaką dają roboty?
Ależ oczywiście, robot wykonuje zaplanowane zadania za każdym razem w dokładnie taki sam sposób. Pozwala to zachować tą samą jakość zgodną z wypracowaną recepturą.

 

Dziękuję za rozmowę.