Najważniejsze korzyści standardów bezpieczeństwa i jakości

Z Beatą Studzińską-Marciniak IFS Standard Managerem rozmawia Katarzyna Salomon

 

Czym jest IFS (International Fatured Standards) globalny network standardów bezpieczeństwa i jakości?
IFS jest wspólną nazwą parasola standardów i programów uznanych na całym świecie w branży spożywczej, logistycznej, chemii gospodarczej, brokerskiej oraz handlu hurtowego i detalicznego, stworzonych przez stowarzyszonych członków niemieckiej federacji handlu detalicznego Handelsverband Deutschland (HDE) i jej francuskiego odpowiednika Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD), przy współudziale detalistów z Włoch, Szwajcarii, Polski, Hiszpanii i Austrii. Celem i zadaniem IFS jest opracowywanie i utrzymywanie standardów i usług dla przemysłu zapewniających zarówno bezpieczeństwo żywności i produktów konsumenckich, jak i zgodność z prawem i wymaganiami klientów.

 

W jaki sposób IFS dopasowuje standardy, aby sprostać wyzwaniom rynku?
IFS oznacza certyfikację bezpieczeństwa żywności  i opakowań  na najwyższym poziomie zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami klienta. Aby certyfikacja IFS spełniała te wymagania, IFS opracowuje swoje standardy w ścisłej współpracy ze wszystkimi grupami użytkowników. W ten sposób powstało sześć standardów: IFS Food, IFS Broker, IFS Logistics, IFS HPC, IFS PACsecure, IFS Wholesale/Cash&Carry i 4 programy dotyczące żywności i produktów nieżywnościowych, obejmujące procesy w całym łańcuchu dostaw z wyłączeniem obszaru produkcji pierwotnej. Standardy IFS jako jednolite globalne standardy bezpieczeństwa i jakości, zapewniające przejrzystość i porównywalność w całym łańcuchu dostaw są uznane przez GFSI (Global Food Safety Initiative). W ten sposób standardy IFS spełniają wszystkie wyzwania związane z globalizacją oraz stale rosnące znaczenie marek własnych. Z kolei nienormatywne podejście pozwala na rozwiązania „szyte na miarę” umożliwiając firmom identyfikacją metod kontroli ryzyka, które najlepiej odpowiadają wyjątkowym okolicznościom.

 

W jaki sposób wdrożone standardy jakości przyczyniają się do zmniejszania ilości błędów produkcji, reklamacji i wycofań z rynku?
Standardy IFS w istotny sposób przyczyniają się do wspierania efektywnych procesów w ramach działalności i w całym łańcuchu dostaw. Wszystkie standardy i programy IFS są oparte na ryzyku i zorientowane na proces. Nie określają jednak, w jaki sposób należy unikać pojedynczych zagrożeń. O wiele ważniejsze jest zapewnienie, że wdrożone procesy rzeczywiście działają jako dobrze działający system nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością wyrobu. W porównaniu z innymi standardami, skupienie się na produktach i procesach jest najważniejszą cechą charakterystyczną IFS, ponieważ gwarantuje, że produkt znajduje się w centrum wszystkich działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości. Dlatego też bezpieczeństwo i jakość produktów są podstawowymi elementami wszystkich standardów IFS standardów IFS.
Zorientowany na produkt i proces audyt IFS zakłada, że produkcję wysokiej jakości produktów można zapewnić jedynie poprzez odpowiednio funkcjonujące procesy. Takie podejście przyczynia się do zmniejszenia ilości błędów produkcji co jednocześnie przekłada się na zmniejszenie liczby wycofań produktów z rynku i reklamacji klientów.

 

Czy wdrożone wymagania obniżają koszty operacyjne i zwiększają sprzedaż?
Certyfikacja według Standardu IFS umożliwia osiągnięcie poprawy jakości i stwarza nowe możliwości sprzedaży, ponieważ certyfikat IFS staje się wymogiem coraz większej liczby sieci handlowych i sprzedawców detalicznych. Jest to dowód nie tylko na to, że wytwarzane produkty są bezpieczne, ale także na to, że firma potrafi wdrożyć specyfikacje sieci handlowych. Standardy IFS umożliwiają producentom dowolnej wielkości standaryzację procesów bezpiecznej produkcji, dzięki czemu stają się one łatwiejsze, bardziej efektywne i opłacalne. Wdrażając z powodzeniem Standardy IFS, firmy pokazują swoim klientom nie tylko, że potrafią wytwarzać bezpieczny produkt zgodnie ze specyfikacją klienta, ale także oszczędzają pieniądze. Certyfikowane firmy zatrzymują dotychczasowych klientów i zdobywają nowych wykazując, że spełniają oczekiwania klientów w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów stając się godnym zaufania partnerem biznesowym. Certyfikat IFS staje się niejako paszportem do rozpoczęcia rozmów biznesowych w zakresie jakości i bezpieczeństwa wyrobów ograniczając liczby audytów klienta.

 

Na czym polega system punktacji i jaką spełnia rolę?
System punktacji stosowany w standardach i programach IFS pokazuje w jaki sposób oceniana firma może jeszcze bardziej poprawić swoje wyniki, pomagając osiągnąć wyższy poziom zarządzania i jakością produktów. Solidne zarządzanie standardami, program integralności oraz wymagania, które muszą spełniać Audytorzy IFS, przyczyniają się do tego, że na całym świecie detaliści mogą ufać certyfikatom IFS. Podczas audytów audytorzy indywidualnie zatwierdzeni i licencjonowani przez IFS sprawdzają, czy rozwiązanie opracowane w ramach operacji biznesowych działa oraz czy zapewnione jest bezpieczeństwo produktów i zgodność ze specyfikacją klienta. Ten rodzaj audytu wymaga dogłębnej wiedzy na temat konkretnych produktów i ich produkcji. Dlatego też kwalifikacje audytorów mają kluczowe znaczenie dla wartości certyfikatu IFS.

 

W jaki sposób standardy dopasowują się do zmieniających się wymagań rynku?
Mając na uwadze wielką odpowiedzialność za zaufanie, jakim obdarzają IFS certyfikowane firmy, a także sieci handlowe oraz nie zapominając o procesie ciągłego doskonalenia, standardy IFS są cyklicznie przeglądane, by cały czas zapewnić ważność wymagań w stosunku do zmieniających się potrzeb rynku, a także oczekiwań konsumenta w kwestii bezpieczeństwa żywności.
Obecnie IFS postanowił dokonać przeglądu głównego Standardu IFS Food V7, aby odzwierciedlić innowacje w CODEX i nadchodzącej normie ISO 22003-2, a jednocześnie uwzględnić opinie rynku o IFS Food V7.
Zasadniczo IFS planuje utrzymać istniejącą listę kontrolną (Część 2) IFS Food V7, a w szczególności dostosować ogólne zasady IFS Food.

Główne proponowane zmiany w projekcie IFS Food wersja 8:

  • System punktacji: propozycja, aby „B” wróciło jako odchylenie „Prawie pełna zgodność” wraz z obowiązkiem wprowadzenia korekt i działań korygujących.
  • Zasada niezapowiedzianych audytów: wyjaśnienie różnych sytuacji, szczególnie w przypadku audytu zakończonego niepowodzeniem.
  • Pola obowiązkowe: rozwiązanie, które będzie towarzyszyć audytorom podczas raportowania. Rozwiązanie wspierające audytorów we wdrażaniu wymagania
  • GFSI dotyczącego 79 pól obowiązkowych do raportowania z audytu.
    Proces certyfikacji: propozycja przedstawienia „planu działań” i wstępnej oceny punktowej zamiast wstępnego raportu w  ciągu 2 tygodni po zakończeniu audytu.
  • Lista kontrolna: np. dodanie celów w zakresie Kultury Bezpieczeństwa Żywności, dostosowanie do Codex Alimentarius, wyjaśnienie wymagań w odniesieniu do opakowań, obrona żywności przeniesiona do rozdziału 4, tylko jedna procedura wymagana w odniesieniu do zarządzania incydentami/wycofania produktów z rynku, spójność i większa precyzja w sformułowaniach.

 

Wydanie nowej wersji Standardu IFS Food V8 planowane jest na koniec 2022 r.

 

Dziękuję za rozmowę.