,,Mrożenie, pakowanie, kontrola procesów – innowacyjne technologie dla przemysłu spożywczego”

W dniu 8 czerwca na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego odbyło się seminarium i warsztaty poświęcone pt: ,,Mrożenie, pakowanie, kontrola procesów- innowacyjne technologie dla przemysłu spożywczego” przygotowane przez UWM, Witt Polska, Ulma Packaging Polska oraz Linde Gaz Polska. Seminarium było okazją do zapoznania się z bogatą oraz innowacyjną ofertą w branży rozwiązań do pakowania w przemyśle spożywczym.

_
Spotkanie w imieniu gospodarzy otworzył . dr hab. Inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM – przedstawiciel Wydziału Nauki o Żywności UW-M. W imieniu organizatorów, gości i gospodarzy przywitała Bożena Szymianiec – przedstawiciel Linde Gaz Polska.
Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania szeregu referatów oraz obejrzenia wielu prezentacji branżowych, nowoczesnych rozwiązań stosowanych w przemyśle spożywczym.
Pierwszą prezentację poprowadził Krzysztof Czerwiński – Wiceprezes Witt Polska wraz z dr hab. inż. Tomaszem Rydzkowskim na temat kontroli procesów pakowania. Zaprezentowane zostały urządzenia do kontroli procesu pakowania oraz analizy gazów występujących w tymże procesie były to np.; Analizator Gazów OXYSPOT, DETEKTOR NIESZCZELNOŚCI LEAK- MASTER®EASY, OXYBABY®6.0. bezprzewodowy i poręczny analizator przeznaczony do wykrywania pomiarów O₂, CO₂ lub O₂ i CO₂.
Omówione zostały także mieszalniki gazów służące do wytwarzania określonych, wymaganych przez proces mieszanin gazowych. Nowością, którą zaprezentowano był elektroniczny mieszalnik przeznaczony stricte do procesu pakowania, KM100 MEM+, w którym wymagane stężenia poszczególnych gazów składowych ustala się poprzez ekran dotykowy.

_

Nowe rozwiązania w ofercie Ulma Packaging- to temat prezentacji, którą wygłosił Sławomir Zieliński Dyrektor Regionalny Polska Zachodnia. Specyfiką firmy jest produkcja rozwiązań wyłącznie pod konkretne zamówienia i produkty. Szeroka oferta to 7 linii produktowych obejmujących poziome maszyny pakujące, maszyny do termoformingu, traysealery, pionowe maszyny pakujące i rozwiązania do pakowania termokurczliwego, a także własny dział automatyzacji procesów pakowania. W trakcie prezentacji została omówiona nowa linia maszyn rolowych przygotowanych do sanityzacji TFS, przebudowa linii maszyn typu Flow Pack, budowa i rozwój automatyzacji pakowania oraz zaprojektowanie maszyny wspólnie z firmą SealedAir Cryovac, która redukuje zużycie folii.
Linde Gaz Polska przedstawiła zestaw trzech najważniejszych tematów z technologii pomagających zapewnić jakość i świeżość produktów spożywczych. Łukasz Betliński – Product Manager Food Linde Gaz Polska – opowiedział o systemie MAPAX®LD, innowacyjne technologie wykrywania nieszczelności opakowań MAP. MAPAX®LD jest opatentowaną technologią stosowaną głównie w liniach do produkcji wyrobów spożywczych m.in. mięsa, sałatek czy ryb w atmosferze modyfikowanej. System kontroluje wszystkie opakowania i wykrywa tylko te wadliwe. Grzegorz Pawlonka – Product Manager Food Linde Gaz Polska – opowiedział o podwójnej sile mrożenia. CryoAssist TM to kriogeniczna metoda mrożenia firmy Linde, stosowana do podmrażania produktu przed jego dalszym przetwarzaniem lub zamrożeniem. Stanisław Blicharz – Key Account ds. suchego lodu Linde Gaz Polska – omówił zastosowanie suchego lodu w przemyśle spożywczym np. do schładzania świeżego mięsa, przechowywania i transportu substancji wrażliwych na temperaturę oraz do czyszczenia.
Oprócz wykładów prowadzonych przez osoby z w/w. firm, wykłady poprowadziła kadra Wydziału Nauki o Żywności UWM:
– Przechowywanie mięsa i przetworów- aspekty mikrobiologiczne – dr inż. Lucyna Kłębukowska.
– Innowacje- nauka- przemysł – dr inż. Janusz F. Pomianowski PTTŻ Odział Olsztyński UWM
– Wpływ techniki pakowania na zmiany jakości pieczywa w trakcie przechowywania – dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski , dr inż. Iwona Michalska- Pożoga.
W czasie prezentacji praktycznych firmy zaprezentowały swoje technologie i urządzenia:
– ULMA Packaging Polska – zaprezentowane zostały dwie maszyny pakujące – maszyna rolowa TFS 200 oraz maszyna typu Flow Pack FV35. Dokładny sposób działania, zastosowanie oraz technologię przybliżył Piotr Tyrek Dyrektor Regionalny Polska Południowa.
– WITT POLSKA – rozwiązania z zakresu technologii bezpieczeństwa gazowego i inżynierii procesowej. Mieszalniki, dozowniki i analizatory gazów, elektroniczne systemy sterowania i analizy, kompleksowe instalacje włączone w proces technologiczny
LINDE GAZ POLSKA – gazy i technologie gazowe – MAPAX®LD to innowacyjna i wyjątkowo precyzyjna technologia wykorzystująca wodór do szybkiego i nieniszczącego wykrywania nieszczelności w linii produkcyjnej. Pozwala ona prosto i szybko wykryć nieszczelne opakowania i usunąć je z łańcucha produkcyjnego.

_

Po skończonym sympozjum na uczestników czekała część artystyczna połączona z poczęstunkiem. Korzystając z pięknej pogody, goście i organizatorzy zasiedli do stołów a występ zespołu „Shantaż” nad wodami jeziora Kortowskiego podkreślił urok kampusu uniwersyteckiego jako miejsca nauki, pracy i wypoczynku. Impreza dogasła wraz z ogniskiem ok godziny 22 , wszyscy uczestnicy wyrazili chęć ponownego  spotkania.

_