Kryzys to niepowtarzalna szansa! Zarządzanie w firmie produkcyjnej w niepewnych czasach okiem psychologa – przedsiębiorcy

Kiedy stanęłam przed wyzwaniem prowadzenia firmy produkcyjnej i stopniowego przejmowania rodzinnej schedy od mojego Taty, wiedziałam, że nie będzie łatwo. Przyznają to wszyscy, którzy mieli do czynienia z sukcesją. Dodatkowo pojawiła się pandemia, która wywróciła nasz świat do góry nogami, więc pomyślałam: Już chyba gorzej być nie może! I tu doświadczenie i wiedza psychologa bardzo mi pomogło podpowiadając: A może to właśnie jest ta szansa, na którą się czeka?

 

Kryzys jak przysłowiowa „beczka soli”
Badania psychologiczne dowodzą, że odpowiednie podejście i dobór narzędzi zarządzania w czasie kryzysu prowadzi do zwiększenia integracji i lepszej współpracy w zespole. Dzięki wspólnej pracy nad rozwiązywaniem problemu, jesteśmy w stanie wypracować lepsze normy grupowe oraz efektywną strategię radzenia sobie z sytuacją kryzysową, która może być także wykorzystywana w przyszłości. Zatem wspólnie przeżyty kryzys może przyczynić się do zbudowania wartościowych i długotrwałych relacji i integracji w firmie.
Podstawą w zarządzaniu zespołem jest wnikliwe poznanie jego członków – ich osobowości, potrzeb i osobistych dążeń. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że czynników motywujących pracowników jest wiele. Okazuje się, że na zaangażowanie w pracę mają duży wpływ aspekty pozafinansowe, które możemy umiejętnie dobrać do potrzeb każdego w zespole. Kryzys uzmysławia przełożonym wagę nagród i motywatorów innych niż wynagrodzenia.

 

Każdy chciałby być z siebie dumny
W czasie kryzysu szczególnie ważne będą działania podbudowujące wartość i znaczenie każdego z pracowników oraz dokonań zespołu jako całości. Odwołajmy się, jako szefowie, do wartości, poczucia odpowiedzialności, kreatywności i pomysłowości naszych podwładnych. To może pracowników motywować w większym stopniu niż pieniądze. Pochwałą i wyrażeniem uznania za konkretne działania okażemy szacunek i zbudujemy poczucie wartości pracownika. Ambicję wzbudzimy wyznaczając nowe, poważniejsze cele i zakresy odpowiedzialności. Zaproszeniem do rozmowy na równym poziomie wykażemy szacunek, uznanie dla wiedzy i doświadczenia pracownika czym go dowartościujemy i zbudujemy poczucie więzi z firmą, jej wartościami i celami. Każdy człowiek potrzebuje mieć cel i widzieć sens swoich działań, chciałby mieć poczucie wpływu i satysfakcji ze swoich osiągnięć. Po prostu chciałby być z siebie dumny.

 

Konstruktywna „burza”
Istotnym elementem walki przedsiębiorstw z kryzysem jest skuteczna, transparentna komunikacja między zarządem a personelem powiązana z zaangażowaniem pracowników w tworzenie i wprowadzanie zmian. Pracownik, który uczestniczy w procesie rozumie zmiany, czuje się ich współautorem, jest doceniony i zaangażowany w ich wprowadzanie. Zorganizujmy wspólną burzę mózgów, zaprośmy pracowników na spotkanie, podczas którego razem wypracujemy strategię na czas kryzysu, przydzielimy poszczególne zadania. Każdy z członków zespołu będzie miał swoją rolę i zakres odpowiedzialności oraz szansę osobistej walki z kryzysem.

 

„Najważniejszą cechą lidera w sytuacji kryzysu jest zdolność do tworzenia wizji przyszłego sukcesu” Warren Bennis
Rola szefa w motywowaniu odgrywa zasadnicze znaczenie. Skuteczny szef to taki szef, który stymuluje, a nie zmusza, pracowników do wykonywania określonych zadań. Szef zespołu to lider, a bycie liderem oznacza inspirowanie ludzi.
Przełożony, który sam nie jest zmotywowany, raczej nie zdopinguje do wysiłku zespołu. On musi być wzorem dla swojego zespołu, reprezentować zmotywowane podejście, chęć do działania, poszukiwania rozwiązań, a nie skupiania się na przeciwnościach. Warto pamiętać, że pracownicy działają na zasadzie „lustra”, to znaczy – odzwierciedlają zachowanie szefa. Najprawdopodobniej więc powielą zachowanie przełożonego w sytuacji kryzysu. Bądźmy dla nich wzorem i zainspirujmy do przekucia kryzysu w sukces.

 

Kryzys w relacjach B2B
Presja sytuacji kryzysowej odzwierciedla się także w relacjach z kontrahentami. Obawa o biznes przekłada się na trudne relacje B2B – pytania o bezpieczeństwo i naciski na przestrzeganie restrykcyjnych procedur higieny, radykalne renegocjacje warunków umowy. Pojawiają się częstsze pytania o dostępność, o jakość, o wprowadzone procedury. Częściej także zdarzają się trudne rozmowy dotyczące zmian cen lub terminów płatności. Tu także mamy okazję wykorzystać umiejętności asertywnego pokierowania negocjacjami. Paradoksalnie może to wpłynąć na zmniejszenie dystansu i zbliżenie z kontrahentami. Wszyscy znaleźliśmy się w podobnej sytuacji i jesteśmy od siebie uzależnieni. Dużo częstsza komunikacja, zrozumienie i elastyczność oraz bezpośrednia przyjacielska pomoc pomiędzy firmami ugruntuje dotychczasowe kontrakty oraz zmieni relacje wzbogacając je o inny, bardziej ludzki, wymiar.

 

Pandemia odkryła także wiele nowych obszarów
Psychologowie obserwują teraz zmiany w kontaktach międzyludzkich. Więcej pojawia się w nich empatii, pomocy, zrozumienia. Realizacja celów, twarde reguły rynkowe i bezwzględna rywalizacja przestały dominować w zarządzaniu relacjami. To świetny moment na to aby zrewidować nasze dotychczasowe obszary działalności; spojrzeć inaczej na możliwości, wyciągnąć rękę w kierunku nowych perspektyw i wspierać siebie nawzajem w biznesie.
Okazuje się, że może być także wiele pozytywnych aspektów związanych ze zmianą czasów, takich jak odkrycie nowych perspektyw i możliwości, z których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Kryzys może być dobrym motywatorem i obrócić się w sukces. Nie pozwólmy się tylko zawładnąć pesymizmowi i nie pogrążajmy w żalu za straconym, poukładanym i przewidywalnym światem. Osobiście staram się widzieć raczej pozytywne strony sytuacji; cały czas żyć z energią i pasją. Pragnę nieustannie dawać dobry przykład mojemu zespołowi, wprowadzam więc do firmy nowy zapał i dynamikę, ożywiam naszą ofertę nowoczesnym podejściem aby otworzyć nowy rozdział w rozwoju naszej firmy. To Państwu także polecam i życzę. Przekujmy światowy kryzys w nowy sukces!

 

Izabela Kielczyk

Psycholog biznesu, Psychoterapeuta, Trener ludzi biznesu

Współzałożyciel Pracowni Psychorozwoju Kielczyk

Właściciel i Dyrektor Generalny Bellako Sp. z o.o.

www.bellako.com.pl

www.izabelakielczyk.pl