Krupnioki śląskie na liście produktów chronionych

Po wielu długich miesiącach starań nazwa krupnioki śląskie została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Od tej pory ich nazwa i technologia wytwarzania będą podlegały ochronie prawnej.

_

Czytaj więcej >>

_