KRD-IG jako przedstawiciel branży na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju drobiarstwa

21 lutego br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie nowo powstałego Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki. Przedstawiciele Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej wzięli udział w tym spotkaniu jako eksperci branży.

_
Na pierwszym merytorycznym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki w roli reprezentanta polskiego sektora drobiarskiego wystąpił Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny KRD-IG. Jego prezentacja przybliżyła parlamentarzystom aktualną kondycję branży oraz pozwoliła zobrazować stojące przed nią wyzwania, wynikające z dynamicznych zmian społecznych, gospodarczych i legislacyjnych na poziomie krajowym, a także europejskim i globalnym.

_

Wierzę, że stworzony ponadpartyjnie Zespół Parlamentarny będzie wspierał ochronę interesów polskiego sektora drobiarskiego, a co za tym idzie stojącej za nim rzeszy hodowców i producentów drobiu. Cieszy nas również fakt, iż posłowie dostrzegli ważną rolę KRD-IG we wspieraniu rodzimego drobiarstwa i dali nam szansę na zaprezentowanie głosu branżymówi Łukasz Dominiak.

_

Czytaj całość >>