KRD-IG i polscy producenci drobiu na dorocznym spotkaniu chińskich służb weterynaryjnych FMA 2017

W dniach 19-21 września 2017 r. w chińskim mieście Guangzhou (Kanton) odbyła się trzecia edycja Międzynarodowej Wystawy Żywności, Mięsa i Produktów Rybnych (The 3rd China International Food, Meat and Aquatic Products Exhibition 2017 – FMA China). Wśród największych międzynarodowych wystawców znalazło się stoisko kampanii promocyjno-informacyjnej „Europejski drób – w jakości siła”, organizowanej przez Krajową Radę Drobiarstwa.
„Europejski drób – w jakości siła” promuje drób wyprodukowany w systemie jakości QAFP m.in. na rynku chińskim. Dzięki kampanii odwiedzający targi mogli poznać walory polskiego i europejskiego drobiu oraz dowiedzieć się o jego wysokiej jakości i bezpieczeństwie.

_
Prestiżowe targi FMA China zorganizowane zostały przy wsparciu Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej oraz Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine – AQSIQ), odpowiedzialnego m.in. za dopuszczenie polskich zakładów drobiarskich do eksportu na tamtejszy rynek. W organizację targów włączyło się także Chińskie Stowarzyszenie Kontroli i Kwarantanny Towarów Importowanych oraz Eksportowanych (China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association – CIQA), będące organizacją wspierającą i doradczą w stosunku do AQSIQ, z którą KRD-IG podpisała umowę o współpracy w ubiegłym roku.
– Targi były znakomitą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, a stoisko kampanii „Europejski drób – w jakości siła” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. Chiny od dawna są bardzo ważnym partnerem w kontekście rozwoju polskiej branży drobiarskiej, dlatego stale dążymy do zacieśniania relacji. FMA China były tego świetnym przykładem. Należy podkreślić, iż istotnym punktem wyjazdu do Chin był udział szerokiego grona polskich producentów i eksporterów drobiu, którzy wspólnie z nami mieli możliwość bezpośredniego spotkania ze ścisłym kierownictwem władz chińskich, odpowiedzialnych za dopuszczenie rodzimych zakładów.

_

Kluczowym punktem FMA China było seminarium dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności importowanej do Chin, które zainaugurowało wydarzenie. Wystąpienia wygłosili na nim m.in. przedstawiciele władz Chińskiej Republiki Ludowej, AQSIQ i CNCA oraz delegaci z Polski, Nowej Zelandii czy USA. Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, omówił tematykę związaną z branżą drobiarską w Polsce i Unii Europejskiej oraz produkcją europejskiego drobiu zgodnie z wymaganiami obowiązujących systemów jakości. Przedmiotowe seminarium odbyło się w ramach “The International Import & Export Food Policy, Laws and Regulations Summit” i wzięli w nim udział także eksperci kampanii.
Na tak ważnej imprezie targowej nie mogło zabraknąć kampanii „Europejski drób – w jakości siła”, organizowanej przez Krajową Radę Drobiarstwa-Izbę Gospodarczą. Na stoisku eksperci edukowali i udzielali informacji na temat walorów drobiu wyprodukowanego w oparciu o najwyższe standardy unijne.