Konsekwentnie zmierzamy do wyznaczonego celu

Z Anną Malinowską – Specjalistą ds. Projektów Rozwojowych LINODRÓB oraz Martą Urbańską – Specjalistą ds. Jakości Linodrób rozmawia Katarzyna Salomon

 

Linodrób to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji mięsa indyczego. Jak dbacie o wysoką jakość i trwałość oferowanych przez zakład produktów?
Zakład Drobiarski Linodrób to firma rodzinna, która od prawie 30 lat zajmuje się produkcją mięsa indyczego. Wysoką jakość naszych produktów gwarantuje współpraca z odpowiednimi dostawcami. Znaczna część produkcji pochodzi z własnych, nowoczesnych ferm indyków rzeźnych. Wybierając najlepszych dostawców, a także monitorując etapy hodowli, możemy zagwarantować, że drób, który trafia do naszej ubojni jest zdrowy. Dobry surowiec to klucz do uzyskania produktu o wysokiej jakości. Ważnym aspektem w produkcji gwarantującej wysoką jakość jest produkcja oparta o wdrożone w zakładzie standardy bezpieczeństwa żywnosci – BRC Food, QS, QAFP oraz Halal. Ciągłe doskonalenie systemu pozwala nam na zachowanie odpowiedniej, wysokiej jakości oferowanych przez nas produktów.

 

W jaki sposób realizujecie strategię ciągłego wzrostu poziomu jakości, identyfikacji, oceny i nadzorowania potencjalnych zagrożeń?
Dążymy do uzyskiwania coraz wyższej jakości naszych produktów poprzez wszechstronne zaangażowanie wszystkich pracowników. Pracujemy w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, wyposażonym w automatyczne linie produkcyjne oraz wdrożonym systemie informatycznym, który umożliwia nam śledzenie wszystkich etapów produkcji i zapewnia pełną identyfikowalność wyrobu końcowego. Pracownicy działu jakości oraz liderzy liniowi poddają ocenie każdy etap produkcji, a w przypadku nieprawidłowości bezzwłocznie reagują. Z naszego doświadczenia wiemy, że to człowiek ma największy wpływ na ostateczną jakość. Skuteczna komunikacja, szkolenia personelu, szybki system reagowania oraz zwinność w podejmowaniu decyzji pozwalają nam na optymalne zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym naszych produktów.

 

Które czynniki w głównej mierze wpływają na trwałość wyrobów drobiowych?
Na trwałość świeżego mięsa drobiowego wpływa szereg czynników związanych ze wszystkimi etapami procesu technologicznego, począwszy od hodowli, zachowania dobrostanu zwierząt dostarczonych do uboju, poprzez ubój, schładzanie, rozbiór na elementy oraz pakowanie i przechowywanie. Na każdym z tych etapów istnieje ryzyko namnażania bakterii chorobotwórczych mających wpływ na psucie się mięsa. Bardzo istotne są: higiena procesu, czas oraz nieprzerwany łańcuch chłodniczy.

 

 

 

Czy, i w jakim stopniu, odpowiedni sposób pakowania może wpływać na trwałość produktu końcowego?
Na trwałość i bezpieczeństwo produktu wpływ ma nie tylko sposób pakowania, równie istotny jest cały proces technologiczny. Na każdym etapie produkcji istnieje ryzyko namnażania bakterii chorobotwórczych, które w znacznej mierze wpływają na trwałość końcową wyrobu gotowego. W naszym zakładzie jedną z form sprzedaży jest pakowanie mięsa indyczego w plastikowe pojemniki E-2, które wykładamy workiem foliowym, żeby zabezpieczyć produkt przed czynnikami zewnętrznymi. W celu wydłużenia trwałości mięsa drobiowego można zastosować alternatywne formy pakowania takie jak pakowanie w modyfikowanej atmosferze ochronnej lub pakowanie próżniowe. Jednakże należy pamiętać, że obojętnie jaką formę pakowania się zastosuje, gwarancją trwałości produktu końcowego jest odpowiednia higiena całego procesu produkcyjnego.

 

Jak Linodrób radzi sobie z tym wyzwaniem? Z jakich technologii korzystacie podczas pakowania?
Zanim produkt trafi na linię pakowania jest poddany wieloetapowej kontroli jakości. Nasi pracownicy dbają o to, aby produkt spełniał wszystkie wymagania jakościowe oraz wymagania klienta. Bardzo ważne jest dla nas budowanie odpowiedniej świadomości wśród pracowników produkcji oraz pokazanie im ich realnego wpływu na jakość produktu końcowego. Odpowiednio tworzona kultura bezpieczeństwa żywności to klucz do sukcesu.
Poza pakowaniem luzem stosujemy pakowanie próżniowe, które zabezpiecza mięso przed dostępem tlenu, a tym samym uniemożliwia namnażanie bakterii tlenowych, pleśni oraz drożdży odpowiedzialnych za psucie żywności.Opakowanie vacuum nie tylko gwarantuje dwukrotne wydłużanie trwałości mięsa, ale również zabezpiecza produkt przed ingerencją czynników zewnętrznych. Daje nam to pewność, że wyprodukowany przez nas produkt trafi do konsumentów w niezmienionej, najwyższej jakości.

 

W jaki sposób optymalizujecie procesy produkcyjne?
Wszystkie linie produkcyjne są zintegrowane w sposób pozwalający na przebieg niezakłóconego procesu produkcyjnego. Mamy dwa niezależne tunele schładzania o wydajności 280 ton surowca indyczego na dobę, obszerne magazyny produktu chłodzonego oraz mrożonego. Do zarządzania stanami magazynowymi i pełną identyfikowalnością wykorzystujemy systemy ERP. Posiadamy własny transport zarówno żywca jak i produktu gotowego.

 

 

 

Czy w Waszej ocenie obniżenie kosztów produkcyjnych nadal gwarantuję konsumentom, że produkt, który do nich trafia jest bezpieczny?
Wszystko zależy od tego, gdzie szukamy oszczędności. Z całą pewnością nie należy obniżać kosztów mających realny wpływ na jakość produktu. Przykładem może być urządzenie do detekcji ciał obcych, którego zakup wiąże się ze sporym wydatkiem, jednakże gwarantuje, że nasz produkt jest bezpieczny. Moim zdaniem obniżanie kosztów produkcji poprzez wdrażanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych pozwalających na optymalizację procesu produkcyjnego a także wpływających na zmniejszenie strat, zmniejszenie zużycia zasobów takich jak woda, energia elektryczna nie wpływają w żaden sposób na obniżenie bezpieczeństwa produktu. Raczej zwiększają szanse na wyższą jakość i gwarantują konsumentom bezpieczny produkt.

 

W jaki sposób firma Linodrób będzie rozwijała swoje procesy produkcyjne w oparciu o bezpieczeństwo żywności i kulturę jakości?
Wszystkie działania, które podejmujemy zmierzają do wyznaczonego celu – dostarczenie produktu spełniającego oczekiwania naszych klientów. Przez te wszystkie lata z naszymi kontrahentami zbudowaliśmy relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Wielu liderów z branży mięsnej współpracuje z nami od początku działalności. Zarządzanie jakością jest pojęciem wieloaspektowym i wymaga od przedsiębiorstwa rozwoju na wielu obszarach zarządzania. Utrzymanie wysokiej standaryzowanej jakości mobilizuje do ciągłego doskonalenia i usprawniania procesów oraz produktów. Ostatecznie to klienci są kreatorami kierunku naszego rozwoju.

 

Dziękuję za rozmowę.