Konferencja: Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju polskiej branży drobiarskiej

Produkcja drobiu emituje znacznie mniej CO2 w stosunku do pozostałych gatunków mięsa. Jest to tylko jeden z wielu aspektów zrównoważonej produkcji drobiarskiej, na którą warto dziś postawić. Już 1 grudnia 2017 r. podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie odbędzie się konferencja pn. „Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju polskiej branży drobiarskiej: ZIEMIA, WODA, POWIETRZE.” Wydarzenie organizuje Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.

_
Zrównoważona produkcja w branży drobiarskiej oraz związane z nią nowe technologie i wynikające z nich oszczędności, to obszar niosący wiele korzyści dla hodowców i producentów drobiu jak również przetwórców tego gatunku mięsa. 1 grudnia br. w ramach Centralnych Targów Rolniczych, jednego z największych wydarzeń branży rolno-spożywczej w Polsce, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza przy wsparciu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Komitetu Nauk Agronomicznych PAN oraz Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej organizuje konferencję poświęconą zrównoważonej produkcji. Podczas wydarzenia omówione zostaną zarówno aspekty prawno-ekonomiczne, jak i te związane z gospodarką odpadami, energią odnawialną, ponownym wykorzystaniem wody w procesie technologicznym, materiałami używanymi w hodowli i produkcji drobiu, a także szeroko rozumianymi technologiami w produkcji żywności.

_
Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele ministerstw, eksperci branżowi oraz reprezentanci firm związanych z szeroko pojętym łańcuchem produkcji drobiarskiej oraz rozwiązaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju. O patronat honorowy zostały poproszone Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Środowiska.

_

Czytaj całość >>