Komisarz UE Phil Hogan wspiera polską branżę drobiarską podczas misji na Bliskim Wschodzie

Branża drobiarska wspierana przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą oraz Komisję Europejską celuje w rynki Bliskiego Wschodu. W Rijadzie właśnie ruszyła misja gospodarcza z udziałem Komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phila Hogana. 7 listopada br. odbyło się pierwsze ze spotkań roboczych, będących doskonałą okazją do budowy relacji handlowych i jednocześnie omówienia aktualnych problemów sektora drobiarskiego nie tylko w tym regionie, ale również w ujęciu globalnym.

_
W Rijadzie (Arabia Saudyjska) toczą się rozmowy na temat perspektyw współpracy handlowej i eksportu europejskiego drobiu na rynki krajów arabskich. Dzięki inicjatywie Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej powrócono także do dyskusji dotyczącej otwarcia tamtejszego rynku dla polskiego mięsa drobiowego po kontroli rodzimych zakładów przez saudyjskie służby weterynaryjne.

_
Udział w Misji Wysokiego Szczebla to również doskonała okazja do zaadresowania Komisarzowi UE ds. rolnictwa najważniejszych problemów, z jakimi zmaga się unijna branża drobiarska. Podczas rozmów zwrócono uwagę na potrzebę pilnego otwarcia rynku RPA dla drobiu z UE oraz na konieczność ochrony rynku wspólnotowego przed importem tego gatunku mięsa, m.in. z Brazylii, w związku z toczącymi się negocjacjami z krajami Mercosur.

_
– Już po raz kolejny Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza została wyróżniona uczestnictwem w Misji Wysokiego Szczebla Komisarza UE ds. rolnictwa. W ubiegłym roku odwiedziliśmy kraje Dalekiego Wschodu, w tym Chiny, Japonię, Wietnam, Singapur oraz Indonezję – obecnie znajdujemy się w Arabii Saudyjskiej, aby wkrótce przemieścić się do Iranu. To dla nas bardzo ważne i perspektywiczne rynki. Jednym z ich kluczowych wyróżników są wymagania certyfikacji halal, potwierdzającej zgodność produkcji mięsa z wymaganiami religijnymi. Cieszy nas również fakt, iż harmonogram Misji, poza zasadniczym programem dotyczącym odwiedzanych państw, przewiduje indywidualne spotkania reprezentantów poszczególnych branż z Komisarzem Hoganemmówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej.

 

Misja w Rijadzie i Teheranie zbiegła się w czasie ze spotkaniem ministrów rolnictwa Polski i Iraku – Ministra Krzysztofa Jurgiela z Falahem Hassanem Zaidanem, który przebywa w Polsce w ramach oficjalnej irackiej wizyty. Rozmowy Polska-Irak mają na celu rozwój współpracy w sektorze rolnictwa, a więc otwarcie rynku irackiego na polski drób i wołowinę, a także odpowiedź na zainteresowanie Iraku polskimi innowacjami w rolnictwie.