Komentarz do doniesień WHO na temat monografii IARC w sprawie czerwonego i przetworzonego mięsa

Opublikowany w październiku 2015 roku przez WHO komentarza do badań IARC nie przedkłada szczegółowych informacji na temat metodyki badawczej. Metodyka badawcza jest kluczowa do konstruowania wniosków i komentarzy przy ocenie wyników danego badania. Ponadto komentarz WHO w szczególe odnosi się do substancji, jakie mogą zostać wytworzono w wyniku nieprawidłowego przetwarzania mięsa. Przedstawiane wnioski i komentarze nie doprecyzowują również kwestii związanych z asortymentem, który został poddany owej analizie. Dodatkowo, WHO wyraźnie zaznacza, iż sklasyfikowana grupa czynników kancerogennych nie jest jednolita i poziom ich szkodliwości jest znacząco różny.

Czytaj całość >>