Kiełbasa biała parzona wielkopolska chronionym produktem w UE

Komisja Europejska zatwierdziła wpisanie kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej na specjalną unijną listę nazw chronionych produktów.Starania o wpisanie naszego regionalnego specjału trwały od wielu lat…Wiosną tego roku wniosek złożony przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu został pozytywnie zaopiniowany i już wtedy mogliśmy ciszyć się sukcesem. Ale procedury unijne potrzebują czasu, bo zanim oficjalnie dokonany zostanie wpis nowego produktu na listę inne kraje członkowskie mogą wnieść zastrzeżenia.

Wymagany czas minął i decyzja Komisji Europejskiej jest prawomocna. Mamy nowy, tym razem mięsny symbol Wielkopolski i Poznania.

Więcej na www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,kielbasa-biala-parzona-wielkopolska-chronionym-produktem-w-ue.html