Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne kluczowym czynnikiem dla branży spożywczej

EQS International to firma działająca w sektorze Quality Assurance i Business Excellence współpracująca ze światowej klasy jednostkami certyfikującymi. Nasze doświadczenia zebrane podczas realizowania projektów dla firm produkcyjnych z branży spożywczej, w szczególności mięsnej stanowią fundament projektowanych przez nas rozwiązań, których głównym celem jest uzyskanie doskonałości procesów wewnątrz organizacji oraz przewagi konkurencyjnej w danej branży.

 

W branży spożywczej kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie na rynku jest wysoka jakość i bezpieczeństwo zdrowotne oferowanych produktów. Ciągłe doskonalenie jakości i powtarzalność produktów sprzyjają z kolei rozwojowi sprzedaży. W dobie globalizacji i przemysłu 4.0 jakość jest często jednym z głównych determinantów decydujących o wyborach dokonywanych przez klienta. Mając to na względzie, firmy wdrażają systemy i standardy zarządzania jakością, przez co kreują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa i produkowanych przez nie produktów, a to z kolei przyczynia się do wzrostu jego konkurencyjności na rynku.
Główni odbiorcy naszych usług to zakłady produkcyjne z branży spożywczej, sieci handlowe i jednostki certyfikujące. Wdrożenie systemów jakościowych umożliwia im podnoszenie jakości i bezpieczeństwa swoich produktów i usług. Przeprowadzone, przed wprowadzeniem marki własnej na rynek audyty dostawców, pozwalają chronić markę w łańcuchu dostaw. Kontrole zgodności ze standardami jakości i bezpieczeństwa klientów jednostek certyfikujących zapewniają im stabilną i bardzo konkurencyjną pozycję na rynku.

 

EQS International oferuje audyty na zgodność z wymaganiami następujących standardów: GMP/GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, TFS – Tesco Food Standard, Standardy Quick Service Restaurants. Zakończeniem każdego audytu jest szczegółowy raport z uwzględnieniem mocnych stron przedsiębiorstwa oraz wskazaniem obszarów do doskonalenia. Jednocześnie korzystając z bogatego doświadczenia audytorów proponujemy naszym klientom najlepsze rozwiązania i sposoby skutecznego wdrożenia działań korygujących.

 

EQS International prowadzi także cyklicznie otwarte i zamknięte – „szyte na miarę” szkolenia z zakresu najlepszych praktyk w branży mięsnej, GMP/GHP, HACCP poziom podstawowy i zaawansowany, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, TFS – Tesco Food Standard, koncepcje zarządzania jakością, skuteczne rozwiązywanie problemów jakościowych m.in. design thinking, TQM, Lean Management (Droga Toyoty), Filozofia Kaizen, Six Sigma Green Belt, Six Sigma Black Belt. Szkolenia prowadzone są przez krajowych i zagranicznych ekspertów branżowych i wieloletnich praktyków biznesu. Naszym nadrzędnym celem jest dopasowanie zakresu szkolenia do potrzeb i wymagań zleceniodawcy. Naszych klientów włączamy w proces projektowania szkolenia co finalnie przekłada się na wzrost wartości dodanej całego projektu. Po zakończonym szkoleniu zapewniamy bezpłatne konsultacje przy implementacji wybranych koncepcji zarządzania jakością.

Kluczowe produkty EQS International zorientowane są na projektowanie i wdrażanie kompleksowych i projakościowych rozwiązań poprawiających konkurencyjność przedsiębiorstw. Współpraca z nami to gwarancja rozwiązania problemów jakościowych Twojej firmy. Podnieś jakość swojej firmy na zupełnie nowy poziom.

 

www.eqs-international.com