Innowacyjne i energooszczędne technologie FRIZO

Najbliższe lata będą stanowić duże wyzwanie dla przedsiębiorców podejmujących strategiczne decyzje inwestycyjne, biorąc pod uwagę drastyczny wzrost cen energii. W warunkach transformacji energetycznej najwłaściwszym kierunkiem, który powinien zagwarantować rentowność oraz przewagę konkurencyjną, wydają się być innowacje, a tym samym dołączenie do grona liderów technologicznych. Koszty zużycia energii elektrycznej w przypadku dużych zakładów przemysłowych mogą stanowić nawet 70 procent kosztów stałych. Ceny energii elektrycznej są zatem istotnym czynnikiem w kształtowaniu strategii operacyjno-rynkowej przedsiębiorstw przemysłowych.

 

Energooszczędne rozwiązania chłodnicze i pompy ciepła mogą poprawić efektywność energetyczną ogrzewania i chłodzenia nawet o 70 procent. Nowoczesne projektowanie instalacji chłodniczych to już nie tylko spełnianie stawianych przez inwestora wymagań co do warunków temperaturowych, czy prędkości zamrażania, lecz złożony proces analizy i doboru optymalnych rozwiązań. Pod optymalnością natomiast może kryć się wiele kierunków: cena inwestycyjna, bezpieczeństwo oraz co kluczowe: koszty zużycia energii elektrycznej, czy ilość zużytej wody lub produkowanych ścieków.

 

Nowoczesne chłodnictwo to zatem nie tylko szukanie rozwiązań zmniejszających koszty eksploatacyjne, ale również poszukiwanie nowych zastosowań, takich jak chłodnictwo kaskadowe, łączące najlepsze strony czynników chłodniczych – amoniaku i dwutlenku węgla. Jest próbą odnalezienia optymalnego balansu ceny inwestycyjnej i sprawności, dzięki dobieraniu detalicznych zalet poszczególnych chłodziw w bardzo wąskich zakresach.
We Frizo projektujemy rozwiązania na miarę potrzeb każdego klienta, tak aby korzyści były przez niego zauważalne już po krótkim okresie użytkowania naszych instalacji.
Z tego miejsca chciałbym podziękować naszym Klientom za okazane nam zaufanie oraz pogratulować odwagi we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. W tym roku kończymy budowę Centrum Badawczo – Rozwojowego, w którym powstaną nowoczesne i energooszczędne urządzenia chłodnicze na potrzeby Waszego sektora. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

www.frizo.pl
biuro@frizo.pl
Tel. +48 525 35 55