Gwarancja wytwarzania bezpiecznych i powtarzalnych produktów

Z Małgorzatą Kurdziel – Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w firmie Polskie Mięso i Wędliny Łukosz rozmawia Katarzyna Salomon

 

Dlaczego warto się certyfikować?
Certyfikacja systemów jakości w zakładach spożywczych to istotny element funkcjonowania każdego zakładu, który chce rozwijać swoją dystrybucję i poszerzać bazę swoich klientów. To gwarancja wytwarzania bezpiecznych i powtarzalnych produktów.

 

Jakie są najważniejsze cele i założenia standardów bezpieczeństwa żywności?
Najważniejszym celem standardów bezpieczeństwa żywności jest wytwarzanie produktów z surowców poddawanych ścisłej kontroli i produkcja w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach. Jest to bardzo istotne przy wytwarzaniu żywności, gdyż istnieją różne zagrożenia żywności– począwszy od skażenia mikrobiologicznego, fizycznego czy chemicznego, skończywszy na fałszowaniu surowców czy nieodpowiednich warunkach transportu. Zatem wszystkie obszary zarządzania zakładem są poddawane monitorowaniu, w szczególności punkty krytyczne dla bezpieczeństwa żywności. Dzięki temu ryzyko zdrowotne dla konsumenta zostaje zminimalizowane.
Czy polskie zakłady przetwórstwa mięsa chętnie korzystają z możliwości, jakie daje wprowadzenie w zakładzie standardów bezpieczeństwa żywności?
Zdecydowanie tak. Zakłady w Polsce chętnie korzystają z możliwości certyfikacji systemów jakości, gdyż jest to niezbędny czynnik wpływający na pozyskiwanie nowych partnerów handlowych na całym świecie.

 

Jakie najważniejsze korzyści związane są z wprowadzeniem w zakładzie standardów bezpieczeństwa żywności?
Podstawową korzyścią wdrożenia standardu bezpieczeństwa żywności jest wzrost świadomości pracowników zakładu w zakresie ich znaczącego wpływu na produkt finalny. Możliwe to jest dzięki systematycznym szkoleniom, monitorowaniu każdego etapu produkcji, a także dostawców surowców oraz warunków transportu produktów do klientów. Certyfikacja jest szansą konkurowania z innymi zakładami w uzyskaniu wiarygodnych partnerów handlowych ceniących bezpieczeństwo i jakość produktów oraz długoterminową i  harmonijną współpracę.

 

Czy wdrożenie systemów jakości wiązało się z dużymi kosztami i niedogodnościami dla Waszej firmy?
Wdrożenie i utrzymanie systemów jakości zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale firma zyskuje o wiele więcej – buduje wiarygodność swojej marki na rynku i rozszerza portfolio produktów, może na przykład produkować pod marką własną klienta.

 

Czego najbardziej obawialiście się przystępując do certyfikacji?
Budowę systemów jakości rozpoczynaliśmy stopniowo od wdrożenia systemu HACCP, później norm ISO 9001 i ISO 14001, a następnie norm bezpieczeństwa żywności IFS Food i BRC Food, a dla Centrum Logistycznego IFS Logistics. Zatem zmiany zachodziły w naszych zakładach stopniowo i nie musieliśmy burzyć i budować wszystkiego „od zera”. Podczas certyfikacji najbardziej obawialiśmy się tego czy udało nam się dobrze zrozumieć wymagania systemów bezpieczeństwa żywności i należycie je wdrożyć.

 

Które z etapów certyfikacji sprawiały największe problemy?
Najbardziej stresujące podczas certyfikacji zawsze są dni przeprowadzania audytów certyfikujących i oczekiwanie na ocenę jednostki certyfikującej.
Czy konsumenci zauważają certyfikaty i traktują je jako gwarancję bezpieczeństwa i wysokiej jakości Waszych produktów?
Myślę, że konsumenci pośrednio zauważają certyfikaty, które uzyskały nasze zakłady, poprzez obecność naszych produktów w renomowanych sieciach handlowych, znanych z produktów o wysokiej jakości i powtarzalności. Jednak producentowi żywności nie wolno umieszczać znaków norm bezpieczeństwa żywności na produktach, ponieważ systemy bezpieczeństwa żywności dotyczą systemu zarządzania całego zakładu, a nie zgodności wyrobów.

 

Dziękuję za rozmowę.