GREEN DEAL – mapa drogowa zrównoważonego rozwoju

Jaśmina Solecka. NATUREEF.

GREEN DEAL jest mapą drogową zrównoważonego rozwoju, prezentującą w jaki sposób Unia Europejska wyobraża sobie, w którym kierunku będziemy podążać tak, abyśmy wszyscy żyli w dobrej środowiskowo Europie.  Dokument ten został przyjęty w grudniu zeszłego roku.

 

Circural Economy Action Plan mówi o ograniczeniach nadmiernego stosowania opakowań i odpadów opakowaniowych m.in. poprzez ustanowienie celów i innych środków zapobiegania powstawaniu odpadów. Mówi też o propagowaniu projektowania z myślą o ponownym wykorzystaniu i możliwości recyklingu opakowań, w tym ewentualnym ograniczeniu w stosowaniu niektórych materiałów opakowaniowych do pewnych zastosowań, w szczególności w przypadku, gdy możliwe są alternatywne produkty lub systemy wielokrotnego użytku lub gdy towary konsumpcyjne mogą być bezpiecznie stosowane bez opakowań.
Jest to zgodne z tym, co zostało przyjęte również przez właścicieli marek oraz stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych. Producenci opakowań dążą do tego, żeby do 2030 roku wszystkie materiały opakowaniowe i opakowania były albo kompostowalne, albo możliwe do recyklingu. Kolejnym celem, GREEN DEAL jest także zmniejszenie złożoności materiałów opakowaniowych, w tym liczby stosowanych materiałów i polimerów – mówimy tutaj o monomateriałach.
Druga część GREEN DEAL dotyczy między innymi branży mięsnej. Mówi o tym, w którym kierunku dąży Unia Europejska jeżeli chodzi o zrównoważoną żywność. Jednym z jej celów jest ograniczenie liczby odpadów żywnościowych o 50%.

 

Patrząc na opakowania musimy zwracać uwagę zarówno na zalecenia GREEN DEAL dotyczące gospodarki cyrkularnej w tym zastosowanie opakowań monomateriałowych nadających się do recyklingu jak i funkcji opakowania pozwalającej na zachowanie świeżości przez co zapobiegamy marnowaniu żywności. Co z tego wszystkiego wynika? Kiedy mówimy o trendach w opakowaniach, pojawia się pięć najistotniejszych trendów:

  • Opakowanie mono-materiałowe, możliwe do przetworzenia w procesie recyklingu.
  • Opakowania o zoptymalizowanej strukturze – wielkość, gramatura, objętość, grubość.
  • Opakowania pochodzące ze źródeł innych niż ropa naftowa (np. bioPE, bioPP, bioPET).
  • Opakowania biodegradowalne, kompostowalne (np. papier, PLA).
  • Opakowania produkowane z surowców wtórnych.

 

Reprezentuję stowarzyszenie NATUREEF, skupiające producentów opakowań, firmy z branży spożywczej i recyklingu itd. Przez cały czas poszukujemy nowych członków ponieważ uważamy, że bardzo ważna jest wymiana informacji. Trendy zmieniają się błyskawicznie więc musimy reagować bardzo szybko i być z nimi na bieżąco. Coś, co wczoraj było eko, jutro może już takie nie być. Nastawienie klientów zmienia się często wręcz z dnia na dzień, zwiększa się też ich świadomość. My, jako stowarzyszenie NATUREEF dostarczamy istotne informacje, co jest niezwykle ważne, biorąc pod uwagę to, w jakim tempie następują wszelkie zmiany. Według GREEN DEAL, w najbliższym czasie zostaniemy zasypani nowymi aktami prawnymi i żeby dostosować się do nich i móc odpowiedzieć na potrzeby rozporządzeń i potrzeby rynku, musimy się komunikować .

 

Zapis webinaru “Wszystko, co powinieneś wiedzieć o opakowaniach w przemyśle mięsnym – prawodawstwo, trendy, prawdy i mity”, który odbył się w dniu 03 czerwca br. na platformie MeatPlace.pl

 

Oprac. Katarzyna Salomon