Gaz ziemny – odpowiedź na wyzwania branży mięsnej

Branża mięsna, podobnie jak wiele innych, musi się zmierzyć z problemami związanymi m.in. ze zmianami klimatu. Rosnące koszty paliwa i wymogi emisyjne, wynikające np.  z dyrektywy MCP, oznaczają wiele wyzwań w obszarze stosowanych przez przemysł rozwiązań energetycznych. Odpowiedzią na nie jest gaz ziemny, którego dostawcą jest firma DUON – generalny sponsor kongresu MEATing 2021.

 

Dyrektywa MCP (ang. Medium Combustion Plants), wydana przez Parlament Europejski i Radę Europy, dotyczy ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania, do których zalicza się obiekty o nominalnej mocy cieplnej 1-50 MW. W przypadku, kiedy obiekt nie zostanie odpowiednio dostosowany, konsekwencją będą kary pieniężne, a nawet zamknięcie instalacji. Nowo powstałe obiekty MCP muszą już przestrzegać tych standardów, zaś istniejące mają czas na dostosowanie się do 1 stycznia 2025 roku (instalacje o mocy cieplnej większej niż 5 MW) i do 1 stycznia 2030 roku (1-5MW). Czasu jest więc coraz mniej.

 

Stosowanie dyrektywy w praktyce, oznacza m.in. użycie filtrów odpylających i instalacji odsiarczania. Ale firmy często wybierają zmianę stosowanych dotychczas technologii energetycznych, ponieważ nawet przy zastosowaniu wspomnianych instalacji, redukcja emisji dwutlenku siarki i pyłów może być niewystarczająca. Jeśli dodać do tego wysokie koszty modernizacji starych źródeł ciepła, to nie dziwi, że wiele firm decyduje się również na całkowitą wymianę źródła ciepła i zmienia paliwo stałe, np. węgiel na gaz ziemny.

 

Gaz jako rozwiązanie – gdzie można go stosować?

Gaz ziemny, również w formie skroplonej (LNG) to paliwo wygodne i elastyczne, które można wykorzystać w każdej branży, od przetwórstwa spożywczego (zakłady mięsne, przetwórstwa owocowo-warzywnego, mleczarnie), przez galwanizernie, aż po huty. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest energia cieplna (ciepło technologiczne, para wodna, ciepła woda) lub elektryczna.

W przypadku przemysłu spożywczego, gaz ziemny można wykorzystać do wytwarzania ciepła technologicznego potrzebnego do czyszczenia linii technologicznych i odtłuszczania, a także obróbki termicznej żywności (parzenia, gotowania, wypiekania, wędzenia itp.).

 

Czysty płomień i chłód

Gaz ziemny jest paliwem czystym, które może być bezpośrednio wykorzystywane w procesie technologicznym i służyć do opalania tusz, bądź gotowych produktów, bez pozostawiania śladów węglowodorów, zmiany parametrów smakowych i generowania niebezpiecznych spalin.

Jeśli używamy go w formie ciekłej, czyli LNG, to z powodzeniem można stosować je w celach chłodniczych np. w produkcji mrożonek lub produktów wymagających zastosowania niskich temperatur np. w przetwórstwie ryb. Co ciekawe gaz w formie ciekłej może posłużyć nie tylko jako paliwo wykorzystywane do wytworzenia energii elektrycznej zasilającej klasyczne sprężarkowe agregaty chłodnicze. LNG przechowywane jest w zbiornikach kriogenicznych w temperaturze od -163 do -140°C. Część tego chłodu można odzyskać. W tym przypadku parownica, w której następuje przejście gazu ze stanu ciekłego w gazowy, zostaje uzupełniona o specjalny wymiennik. Umożliwia on nie tylko regazyfikację LNG, ale jednocześnie obniża temperaturę czynnika chłodniczego (np. glikolu), który następnie wykorzystywany jest w procesach produkcyjnych. Co oznacza oszczędność energii i kosztów.

 

Więcej miejsca, mniej personelu

W przypadku zakładów używających dotychczas węgla dodatkową korzyścią jest zwolnienie dużej ilość miejsca, wykorzystywanego na potrzeby jego składowania. Kolejną przewagą gazu ziemnego jest także brak możliwości jego kradzieży, wynikający z właściwości fizycznych. W kalkulacji kosztów produkcji pojawia się więc jedynie faktyczny koszt wytwarzania energii. Ponadto zastosowanie LNG w przedsiębiorstwie mięsnym umożliwia przesunięcie etatów. Osoby dotychczas niezbędne w kotłowniach węglowych można skierować do innych zadań, co może być ważne w kontekście trudności z pozyskaniem nowych pracowników.

 

Ekologia ważna dla konsumentów

Ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest dziś troska o środowisko. Z pomocą przychodzi błękitne, niskoemisyjnym paliwo – gaz ziemny. Gaz ziemny praktycznie nie generuje emisji pyłowych, a emisja tlenków siarki i azotu jest obniżona aż o 90% w stosunku do oleju opałowego i węgla. Ma to duży wpływ na stan powietrza wokół zakładu. Mniejsze są także emisje dwutlenku węgla. Zastosowanie gazu pomaga zatem zmniejszyć ślad węglowy, na co coraz częściej zwracają uwagę klienci oraz sieci handlowe, które zaczynają nawet certyfikować oferowane przez siebie produkty.

 

Kogeneracja podwójne korzyści

Kogeneracja (ang. CHP – Combined Heat Power) to skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej, podczas spalania np. gazu lub biogazu, w tzw. układzie kogeneracyjnym. Właściciele zakładów przetwórstwa mięsnego najczęściej decydują się na silnik spalinowy połączony z generatorem prądu. Może być on zasilany gazem z sieci lub LNG, których dostawcą jest firma DUON.

 

Co daje kogeneracja?

–  uniknięcie kosztów zakupu energii elektrycznej z sieci i opłaty mocowej
–  obniżony koszt produkcji pary wodnej i gorącej wody
–  redukcja emisji CO2
–  niezależność od sieci energetycznej

 

Okres zwrotu nakładów finansowych przy zastosowaniu kogeneracji to zaledwie kilka lat. To wszystko za sprawą dopłat publicznych do produkowanej energii elektrycznej w CHP w postaci premii gwarantowanej lub premii kogeneracyjnej. Przedsiębiorcy nie ponoszą także kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej z sieci ani nie muszą uiszczać związanej z tym opłaty mocowej.

 

Dodatkową korzyścią finansową płynącą z tego rozwiązania jest obniżony koszt produkcji gorącej wody oraz pary wodnej. Kogeneracja to także niższe opłaty środowiskowe. W procesie zużywane jest mniej paliwa do wytworzenia takiej samej ilości energii elektrycznej oraz ciepła, co wpływa właśnie na redukcję emisji szkodliwych pyłów oraz gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

Większość przedsiębiorców z branży mięsnej nie może pozwolić sobie na przerwy w dostawie energii elektrycznej, gdyż linie produkcyjne nie mogą stanąć. Wdrażając w zakładzie kogenerację to ryzyko jest zminimalizowane, ze względu na mniejszą zależność od sieci energetycznej. Dlatego też w przypadku braku odpowiedniej mocy dostarczanej przez zakład energetyczny, można się wesprzeć układem CHP, co poprawia bezpieczeństwo i pozwala zachować ciągłość produkcji.

 

Jak przejść na gaz? – wybierz DUON

Wystarczy 6 kroków. Proces rozpoczyna się konsultacjami, które przeprowadzą doświadczeni specjaliści DUON. Badane są potrzeby w obszarze wykorzystania paliw i plany rozwojowe. Konsultacje wykonywane są bez opłat.

 

Jeśli w danym przypadku gaz ziemny może być ciekawą alternatywą dla dotychczas stosowanych rozwiązań, to przeprowadzana jest pogłębiona analiza potrzeb technicznych i biznesowych, na podstawie której przedstawiana jest koncepcja wykorzystania gazu ziemnego w danej lokalizacji. Po ustaleniu szczegółów współpracy, przychodzi czas na realizację inwestycji, a potem pierwszą dostawę gazu i wsparcie posprzedażowe.

 

W trakcie trwania umowy operator prowadzi całodobowy serwis i gwarantuje ciągłość dostaw. W przypadku osiągnięcia określonego dla klienta poziomu napełnienia zbiornika dyspozytor dokonuje zlecenia uzupełnienia paliwa, a flota ciężarówek DUON dostarcza gaz do klienta.

 

Nie czekaj, zadzwoń.

Warto pamiętać, że DUON, nie tylko dostarcza paliwo i doradza klientom w doborze odpowiednich rozwiązań i instalacji CHP. DUON udziela wsparcie w przebrnięciu przez niezbędne formalności, w finansowaniu i budowie stacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach LNG w Twoim zakładzie? Zadzwoń pod numer (+48) 61 102 72 22 lub napisz email: info@duon.pl.