Fresh Logistics stawia na jakość i higienę w transporcie!

Obecne trendy rynkowe dążą zgodnie w jednym kierunku – operator logistyczny ma za zadanie dostarczać więcej, częściej, dokładniej, bezbłędnie i bez uszkodzeń. Oczekiwania klientów przez ostatnie lata ewoluowały w kierunku rosnących oczekiwań jakościowych gwarantujących bezpieczeństwo towarów, w szczególności bezpieczeństwo żywności. Produkty spożywcze wymagają ściśle określonych warunków termicznych w transporcie i magazynowaniu. A co to oznacza w praktyce?

 

Firma transportowa powinna posiadać przede wszystkim wyspecjalizowany tabor, infrastrukturę oraz zasoby ludzkie aby sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym transportu produktów świeżych. Kluczowym punktem są tu odpowiednio wyposażone naczepy z agregatami tzw. chłodnie dostosowane do rodzajów produktów spożywczych jakie są transportowane. Naczepy wyposażone są w czujniki do monitoringu temperatury, aby zachowany został tzw. ciąg chłodniczy a towar nie uległ przegrzaniu. Ponadto operator logistyczny świadczący usługi dla przemysłu spożywczego zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na przewóz artykułów spożywczych wydanego przez Inspekcję Weterynaryjną.

 

Higiena środków transportu oraz warunki temperaturowe są stale monitorowane. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy kontrolują stan higieniczny środków transportu podczas załadunku i rozładunku towarów tj. sprawdzają stan czystości naczepy, zapach oraz czy nie ma jakichkolwiek pozostałości po transportowanym towarze. Raz na dwa tygodnie (lub częściej jeżeli jest taka konieczność) każdy środek transportu jest myty oraz dezynfekowany środkami chemicznymi odpowiednimi dla produktów spożywczych. Ciągły monitoring temperatury jest kwestią kluczową dla bezpieczeństwa towaru. Kontrola temperatury odbywa się za pomocą termometrów ręcznych, każdorazowo przy załadunku, przeładunku oraz rozładunku towaru. Poza tym prowadzony jest monitoring online całej trasy przesyłki. Dzięki nadajnikom zainstalowanym na środkach transportu możemy w sposób ciągły monitorować temperaturę na naczepach w czasie rzeczywistym. Co więcej, naczepa pojazdu przewożąca żywność w warunkach chłodniczych powinna posiadać ważny certyfikat ATP.

 

Największym wyzwaniem w spełnianiu wszelkich norm higienizacyjnych środków transportu jest właściwe przygotowanie przesyłki do transportu tj. odpowiedni stan opakowania, zabezpieczenia i oznaczenia przesyłki adekwatnie do rodzaju przewożonej żywności. Powyższe zabezpieczenia gwarantują bezpieczeństwo produktów.

 

Jakość procesów w transporcie produktów świeżych to, obok terminowości, kluczowy aspekt wartości usługi logistycznej. Potwierdzeniem skutecznego zarządzania jakością jest wdrożenie i certyfikacja międzynarodowych norm jakościowych. W procesie certyfikacyjnym zewnętrzny, niezależny audytor ocenia czy dana firma realizuje swoje działania wg określonego standardu, a spostrzeżenia audytora są dodatkowo cennym źródłem inspiracji do dalszego doskonalenia. Certyfikacja przynosi korzyści zarówno dla certyfikowanego podmiotu jak i jego klientów. Dla firmy logistycznej posiadanie certyfikatu przekłada się na mniejszą liczbę audytów realizowanych bezpośrednio przez klientów. Dla klienta firmy logistycznej to znaczące usprawnienie procesu weryfikacji dostawcy usług. Klient firmy logistycznej nie musi już samodzielnie wizytować i oceniać dostawcy usług we wszystkich jego lokalizacjach, rozproszonych po całym kraju. Dzięki temu oszczędza czas i zasoby konieczne do samodzielnego dokonania takiej weryfikacji. Jest to szczególnie ważne w czasie licznych utrudnień wynikających z pandemii Covid-19, kiedy wiele firm wdrożyło ograniczenia w możliwości odbywania podróży służbowych i restrykcje limitujące wizyty kontrahentów. Do najważniejszych certyfikatów w logistyce produktów świeżych zaliczyć można: ISO 9001, IFS Logistics i BIO.

ISO 9001 to najbardziej uniwersalny i rozpowszechniony standard zarządzania jakością. Wdrażany w rozlicznych firmach produkcyjnych i usługowych wszelkich branż. To punkt wyjściowy do usystematyzowanego zarządzania jakością. IFS Logistics to specjalistyczny standard jakości w logistyce produktów spożywczych. To uznana, międzynarodowa norma o wysokim poziomie wymagań. Dodatkowo na certyfikacie odzwierciedlona jest ocena audytora, co pokazuje na ile sumiennie audytowana firma wdrożyła wymogi normy. Uzyskanie najwyższej oceny, tzw. higher level, wymaga zdobycia co najmniej 95% punktów podczas audytu. Certyfikat potocznie nazywany BIO to potwierdzenie realizacji wytycznych zdefiniowanych przez Radę Unii Europejskiej w rozporządzeniu nr 834/2007 dotyczącym produktów ekologicznych. Jego posiadanie jest potwierdzeniem, że firma logistyczna realizując swoje procesy transportowe i magazynowe jest przygotowana na specyficzne wymogi związane z żywnością ekologiczną, w szczególności zapewnia identyfikowalność produktów BIO w całym łańcuchu dostaw. Mając na uwadze rosnącą popularność żywności ekologicznej wśród konsumentów, certyfikat ten staje się nieodzownym elementem systemu zarządzania jakością w logistyce produktów świeżych.Firma Fresh Logistics Polska posiada wszystkie wspomniane powyżej certyfikaty. W tym IFS Logistics uzyskany na najwyższym poziomie.
Jakość, a przede wszystkim bezpieczeństwo żywności są dla nas najwyższym priorytetem. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za powierzony nam towar. Wszystkie wdrożone procedury i certyfikaty są po to, aby produkt, który trafia „z farmy na widelec” był zawsze świeży, bezpieczny i najwyższej jakości.

 

Karol Tyszkiewicz
Pełnomocnik Zintegrowanego
Systemu Zarządzania
Fresh Logistics Polska, Grupa Raben
www.freshlogistics.com.pl