Firma Air Products podpisała umowę VPPA na dostawę energii wiatrowej

Air Products (NYSE: APD), wiodący producent gazów przemysłowych na świecie, zawarł wieloletnią umowę VPPA (Virtual Power Purchase Agreement) na zakup zielonej energii w Polsce od Green Investment Group (GIG), należącej do funduszy inwestycyjnych Macquarie. Energia pozyskiwana będzie z farmy wiatrowej zlokalizowanej w miejscowości Ścieki w centralnej Polsce. Do roku 2030 Polska zamierza pozyskiwać 23% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, w których farmy wiatrowe będą mieć znaczący udział. Podpisanie umowy VPPA z jednym z największych na świecie zespołów ekspertów i inwestorów zaangażowanych w rozwój projektów zielonej infrastruktury to działanie, które wpisuje się w postanowienia Polityki energetycznej Polski.

 

Zawarta umowa potwierdza nieustające zaangażowanie Air Products w zrównoważone zarządzanie prowadzoną działalnością – wolumen energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych objętych umową pozwoli zredukować emisję CO₂ równoważną ze średnią ilością CO2 emitowaną przez ponad 8500 samochodów w skali roku. Nowa umowa przyczynia się do realizacji strategicznego celu Air Products pod nazwą Jedna trzecia do ‘30, którego celem jest zmniejszenie intensywności emisji CO₂ (kg CO₂/MM BTU) o jedną trzecią do roku 2030 względem poziomu z roku 2015.

 

Strategia w zakresie zrównoważonego rozwoju Air Products w Polsce oraz dążenie firmy do zapewnienia klientom czystszych rozwiązań energetycznych są czynnikami wpływającymi na realizację kolejnych inwestycji. Obejmują one m.in.:

  • Produkcję i dystrybucję wodoru dla sektora transportu oraz innych branż.
  • Uruchomienie najwyższej klasy zakładu do produkcji suchego lodu z zastosowaniem istotnych usprawnień w zakresie wydajności energetycznej.
  • Udział w projektach, których celem jest zmniejszenie intensywności energetycznej w instalacjach i zakładach, redukcja ilości zużywanej wody oraz przemysłowej pary wodnej w procesach produkcyjnych.
  • Systemy telemetrii dla klientów ze zbiornikami gazów technicznych, które umożliwiają optymalne prognozowanie dostaw gazów. Monitorowanie poziomu wypełnienia zbiorników wpływa na zmniejszenie częstotliwości dostaw o prawie jedną trzecią, przyczynia się do ograniczenia pokonywanych dystansów, a tym samym wpływa na ograniczenie emisji CO₂. Podobne oszczędności generuje usługa Air Products Gastrak®, która przyczynia się do zmniejszenia zużycia gazów osłonowych w spawalnictwie, generując oszczędności nawet do 65%.

 

– Stosowanie czystszych rozwiązań energetycznych stanowi istotny element działalności Air Products – tak było wcześniej, tak jest teraz, i tak będzie w przyszłości. Jest to ważne nie tylko dla nas jako organizacji, ale także dla naszych klientów, partnerów i społeczności, w których prowadzimy działalność – powiedział Jacek Cichosz, prezes Air Products Polska. – W Polsce oraz Unii Europejskiej coraz częściej podejmowane są rozwiązania zmierzające do pilnego stawiania czoła wyzwaniom klimatycznym. Air Products podziela te dążenia, których celem jest wypracowanie skutecznej drogi do szerzej ujętej transformacji energetycznej – dodał Jacek Cichosz.

 

– Air Products odgrywa wiodącą rolę w transformacji energetycznej. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy mieć swój udział w przyspieszeniu działań Air Products w Polsce na drodze do wykorzystywania w coraz większym stopniu energii odnawialnej i prowadzenia działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – powiedział Edward Northam, dyrektor generalny GIG Europe, jednego z największych na świecie zespołów ekspertów i inwestorów zaangażowanych w rozwój projektów zielonej infrastruktury.

 

W transakcji zawarcia umowy VPPA przez Air Products w Polsce konsultantem była firma Schneider Electric, która zapewniła kompleksowe doradztwo oraz wspierała Air Products w procesie negocjacyjnym i wyboru projektu.

 

– Podpisując umowę VPPA firma Air Products potwierdziła zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju swojej działalności w Polsce – powiedział Philippe Diez, wiceprezes sektora Energy & Sustainability Services EMEA w Schneider Electric. – Gratulujemy Air Products realizacji tego istotnego etapu w dążeniu do spełnienia swoich celów oraz zapewnienia wkładu w przyspieszenie europejskiej transformacji energetycznej – dodał Philippe Diez.