FABIOS S.A. wyróżniony

Fabryka Osłonek Białkowych FABIOS S.A. została nagrodzona tytułem „Solidny Pracodawca Małopolski 2014”. Dyplom gratulacyjny został wręczony w czasie uroczystej gali w dniu 12.02.2015 r. w Kopalni Soli „Wieliczka”.

W 2014 roku po raz 12 odbył się ogólnopolski konkurs „Solidny Pracodawca”. Idea plebiscytu jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce w dziedzinie zarzadzania personelem. Kryteria, jakimi kapituła konkursu kieruje sie przy wyborze laureatów to m.in.: warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne czy działalność w zakresie CSR.

FABIOS S.A. od lat konsekwentnie dba o rozwój pracowników, przestrzeganie prawa pracy oraz tworzenie bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Potwierdzeniem dobrych i bezpiecznych warunków pracy jest uzyskany w 2013 roku certyfikat systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy PN-N 18001. Tytuł „Solidny Pracodawca 2014” to wyróżnienie, które pokazuje, że działania podejmowane przez FABIOS na rzecz pracowników sa doceniane i zauważane wszerokich kregach biznesowych. To potwierdzenie klarownosci oraz rzetelnosci w działaniu, a także zacheta i zobowiazanie, by w dalszym ciagu czynic kroki w tym kierunku.