Eksperci mówią: cyfryzacja jest nieunikniona!

Z Marią Kröner, menadżerem ds. produkcji i systemów jakości, Climbex sp. z o.o. oraz Zbigniewem Florczukiem, dyrektorem grupy produktowej Industrial Processes, Climbex sp. z o.o. rozmawia Karolina Szlapańska

 

Przeprowadzone przez Grupę Impel badanie potrzeb klientów z sektora przemysłu spożywczego wykazało, że 94,5% zarządzających jest zainteresowanych obniżeniem kosztów procesów realizowanych w zakładach, w tym procesów sanitarnych. Aż 89% badanych przedsiębiorców jako cel stawia redukcję kosztów mediów, a 63% oczekuje skrócenia czasu procesu higieny przy jednoczesnej poprawie standardów mikrobiologicznych przekładających się na bezpieczeństwo żywności. Jak wyjść naprzeciw tym potrzebom i z jakich rozwiązań skorzystać, by możliwe stało się uzyskanie oszczędności kosztowych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych warunków produkcji i wytwarzania żywności?

 

System produkcji żywności jest szczególnie restrykcyjny. On nie wybacza błędów, a każde odstępstwo ma konsekwencje finansowe i często nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo żywności, a tym samym zdrowie konsumenta. Komunikacja i koncentracja na stabilnym sanitarnie procesie oraz zachowanie standardów produkcji żywności są tutaj kluczowe.

 

W jaki sposób cyfrowe narzędzia mogą służyć poprawie bezpieczeństwa produkcji?
Zbigniew Florczuk: Jednym z istotnych elementów umożliwiających optymalizację kosztów i zachowanie wysokich standardów sanitarnych jest właściwy nadzór nad tym procesem. My postawiliśmy na cyfrowe rozwiązanie mobilne – aplikację Food Hygiene Audit, która pozwala zarządzać jakością higienizacji – mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym.
Te działania wpisują się w trend przemysłu 4.0, który jest obecny w niemal każdym zakładzie produkcji spożywczej, gdzie wiele elementów jest już scyfryzowanych – zaczynając od paneli sterowniczych i oprogramowania linii produkcyjnych, a kończąc na systemach wspierających produkcję i zarządzaniu danymi. Wszystko ewoluuje w kierunku coraz większej digitalizacji, a prawie każdy proces jest monitorowany i nadzorowany.
Maria Kröner: Procesy sanitarne są newralgicznym elementem w produkcji bezpiecznej żywności, bezpośrednio wpływającym na jej mikroflorę i w dużym stopniu determinującym jej trwałość. Realizacja czynności czyszczenia, mycia, dezynfekcji prowadzona jest najczęściej w zaplanowanych przerwach produkcyjnych. Czas przerwy jest czasem „bez produkcji” i musi zostać optymalnie wykorzystany na przygotowanie warunków do produkcji bezpiecznej żywności w kolejnym cyklu produkcyjnym.

 

Czym jest aplikacja – jakie funkcje pełni, kto z niej korzysta?
Zbigniew Florczuk: Aplikację tworzymy pod potrzeby klientów, co pozwala na usystematyzowanie kluczowych danych procesów, w tym również pozwala zaoszczędzić czas. Jedną z istotnych korzyści jest odciążenie pracowników od sporządzania papierowej dokumentacji w kontroli jakości usługi.
Aplikacja Food Hygiene Audit daje szereg korzyści – m.in usprawnia komunikację wewnętrzną firmy realizującej usługę mycia i dezynfekcji oraz komunikację z klientem, będącym producentem żywności. Pozwala też na eliminację wewnętrznej dokumentacji papierowej oraz ułatwia koncentrację na realizacji usługi, a nie na uciążliwym raportowaniu przy komputerze. Do tego warto dodać wpływ na szybkość reakcji, optymalizację pracy pracownika sprzątającego w środowisku produkcji żywności, unifikację i standaryzację informacji.
Kolejnym atutem aplikacji jest możliwość rejestrowania czasu realizacji usługi. Funkcjonalność ta pozwala na lepsze zarządzanie personelem myjącym. Jak to wygląda w praktyce? Osoba nadzorująca proces, poprzez aplikację, dokumentuje warunki świadczenia usługi np. czas udostępniania pomieszczeń, awarie maszyn, dostępność do mytego wyposażenia oraz inne istotne czynniki wpływające na jej realizację. Wprowadzanie danych jest intuicyjne i proste, może odbywać się głosowo z poziomu smartfona. Istnieje możliwość dołączania plików i zdjęć. Na tym etapie mogą znaleźć się także informacje o nietypowych zdarzeniach, działaniach serwisu technicznego lub innych, mających wpływ na realizację usługi. Bieżące zgłoszenia oraz ich „widoczność” dla uprawnionej grupy personelu umożliwiają elastyczne reagowanie, mobilność i zwinność w zarządzaniu. Bieżący dostęp do aplikacji i odpowiednie wykorzystanie danych wpływa na brak opóźnień, przestojów i reklamacji.
Maria Kröner: Przykładowe dane gromadzone w aplikacji to lokalizacja, data i czas, osoba odpowiedzialna za proces, wynik kontroli wewnętrznej, osoba odpowiedzialna za kontrolę wewnętrzną, data i czas odbioru usługi, wynik odbioru usługi, liczba badań środowiska (wymazów), wynik badania środowiska, osoba odpowiedzialna za badanie.
W trakcje realizacji procesu higieny mogą pojawić się czynniki wpływające na jej jakość i wykonanie, również one mogą zostać potwierdzone, a przeprowadzona kontrola jest dokumentowana w aplikacji z uwzględnieniem działań korekcyjnych – o ile miały miejsce. Opcjonalnie – dane mogą być wprowadzane również przez pracowników klienta , np. służby kontroli jakości mogą przeprowadzić odbiór końcowy usługi dokumentując to również w aplikacji.

 

Jakie problemy rozwiązuje aplikacja i jakie korzyści daje zakładowi produkcyjnemu?
Zbigniew Florczuk: Dane zgromadzone w aplikacji mogą być również spożytkowane przez klienta w różnych działaniach optymalizacyjnych. W swojej działalności spotkaliśmy się z wykorzystaniem danych dotyczących temperatury wody przeznaczonej do płukania powierzchni poddawanych procesowi higienizacji. Zgromadzone dane pokazały znaczące wahania tego parametru, a w prowadzonym procesie nie było konieczności stosowania wody o tak wysokiej temperaturze. Standaryzacja procesu pozwoliła klientowi na optymalizację i uzyskanie oszczędności energii. Analogicznie mogą zostać wykorzystane dane dotyczące pracy sprężarek z instalacji sprężonego powietrza, ponieważ zarejestrowane odstępstwa od wymaganego ciśnienia mogą być także wartościowo dokumentowane w aplikacji.
Maria Kröner: Kluczową zaletą aplikacji jest fakt, że gromadzone w niej dane są obiektywnym dowodem na funkcjonowanie procesu mycia i dezynfekcji, co jest jednym z elementów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Aplikacja Food Hygiene Audit pozwala na gromadzenie danych i dokumentowanie w sposób cykliczny i regularny prowadzonego procesu. Umożliwia to późniejszą analizę przypadków związanych z czystością mikrobiologiczną środowiska produkcyjnego w powiązaniu z różnymi czynnikami. Możemy łatwo przeprowadzić analizę procesu i jego uwarunkowań, co pozwala na poprawę skuteczności świadczonych usług.

 

Czy zakłady mięsne są gotowe na rozwiązania cyfrowe? Do przedsiębiorstw jakiej skali są one adresowane?
Maria Kröner: Małe i średnie zakłady funkcjonują w nieco inny sposób niż korporacje. W takim zakładzie często jedna osoba obsługuje wiele procesów np. takich, jak jakość, odpady czy zamówienia. Jeśli dane są dostępne online, a tak się dzieje dzięki aplikacji, to można zyskać większą operatywność i czas, co może się przełożyć na zysk. Dodatkowo dane są cały czas dostępne w ujęciu historycznym – można je dowolnie zestawiać, analizować i monitorować, a uprawnione osoby mają do nich pełny dostęp.
Zbigniew Florczuk: Dziś z cyfrowych rozwiązań korzystają niemal wszyscy. Także małe i średnie zakłady produkcyjne, które mogą dzięki nim usprawniać procesy, zwiększać efektywność pracy i minimalizować ryzyko błędów. Nasza aplikacja jest elastyczna i uniwersalna, dzięki czemu można skupić się na kluczowych procesach, co szybko przekłada się na aspekt finansowy. Dodatkowo, zapewnia właścicielom i menedżerom firm wgląd w dane, pomaga monitorować proces realizacji usługi z poziomu komputera w dowolnym miejscu.
Gromadzone w aplikacji dane m.in. pokazują, co działa, a co wymaga poprawy. Cyfryzacja danych to również mniej dokumentów papierowych, a więc oszczędność miejsca i pieniędzy na drukowanie i przechowywanie. Dokumenty są przechowywane w chmurze, cyfryzacja dokumentacji ułatwia analizowanie danych i planowanie działań, co przekłada się na efektywność pracy i oszczędności. Korzystając z narzędzi takich jak Food Hygiene Audit wspólnie z klientem możemy przejść na wyższy poziom wiedzy o procesach i wzajemnych korelacjach.

 

Od ponad 30 lat wspieramy przemysł spożywczy.
Współpracujemy z organizacjami branżowymi:
– Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców,
– Związek Polskie Mięso

 

Poznaj ofertę dla przemysłu spożywczego:
www.impel.pl/uslugi/przemysl-spozywczy/