Efektywna gospodarka ściekowa w przemyśle mięsnym

Racjonalne prowadzenie gospodarki ściekowej w zakładach produkcyjnych branży spożywczej nie istnieje bez optymalizacji zużycia wody i minimalizacji produkcji odpadów, które dostają się do ścieków. Podstawą efektywnego procesu oczyszczania są m.in. odpowiednio dobrane narzędzia mieszające dostosowane do wymagań konkretnego przedsiębiorstwa.

 

Woda to podstawowy i niezbędny surowiec wykorzystywany w procesach produkcyjnych przedsiębiorstw branży spożywczej. Zużywane ilości i wymagania dotyczące jej jakości będą różnić się w zależności od etapu procesu produkcyjnego – podobnie jest w przypadku złożoności parametrów poprodukcyjnych odpadów.
Wśród produktów ubocznych procesów przetwórstwa żywności duży problem stanowią ścieki pochodzące z przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, ponieważ powstają one na różnych etapach procesów technologicznych. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłu mięsnego znacznie różni się od gospodarki komunalnej w miastach i gminach czy innych gałęziach przemysłu. Każdy zakład produkcyjny powinien zadbać o dostosowanie procesu i technologii oczyszczania ścieków do specyfiki i kierunku produkcji.

 

Jak zoptymalizować gospodarkę ściekową?
Efektywna gospodarka ściekowa w zakładach ubojni i przetwórstwa mięsnego opiera się przede wszystkim na optymalizacji zużycia wody i minimalizacji produkcji odpadów przedostających się do ścieków. Taka praktyka ma szansę zapoczątkować w zakładach przemysłu spożywczego poprawę oraz zwiększenie efektów ekonomicznych, a także pozytywnie wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa. W czasach zwiększającej się wrażliwości i świadomości ekologicznej firma, która stosuje technologie i wytwarza produkty przyjazne środowisku naturalnemu, nie tylko zyskuje większe zaufanie konsumentów, ale też umacnia pozycję na rynku i zwiększa konkurencyjność. Nie zmienia to jednak faktu, że część odpadów mimo wszystko trafia do ścieków, a zatem konieczne jest takie „zarządzanie” powstałymi ściekami, by ich wpływ na środowisko był relatywnie najmniej negatywny.
Tu rozwiązaniem jest wprowadzenie odpowiednio dobranej technologii podczyszczania ścieków.

 

Podczyszczanie mechaniczno-chemiczne
Jedną ze sprawnych i popularnych technologii jest podczyszczanie mechaniczno-chemiczne z wykorzystaniem flotacji w systemie DAF (Dissolved Air Flotation). System polega na wymuszonym wynoszeniu na powierzchnię cieczy zawiesin i tłuszczów dzięki działaniu mikropęcherzyków powietrza mieszanych z oczyszczaną cieczą. Proces podczyszczania mechaniczno-chemicznego odbywa się z udziałem soli Fe (III) lub Al, korektą pH ścieku za pomocą NaOH oraz z użyciem polimeru anionowego lub kationowego. Głównym celem tych działań jest usuwanie tłuszczu przed procesem biologicznym lub zrzutem do kanalizacji. Do usuwania fosforu, zwalczania kożucha oraz „puchnięcia” osadu powodowanego przez bakterie nitkowate stosowane są chlorki poliglinowe.
W procesie produkcyjnym powstają ścieki o wysokim stężeniu zanieczyszczeń, w sposób znaczący wpływających na degradację środowiska. Zanim jednak ścieki zostaną poddane podczyszczaniu mechaniczno-chemicznemu, muszą zostać ujednorodnione, aby ich stan sprzyjał pomyślnemu przebiegowi procesu. W tym celu niezbędny jest dobór odpowiednich urządzeń mieszających między innymi mieszadeł zatapialnych, które ułatwiają poddanie ścieków dalszym działaniom oczyszczającym. Doskonałe narzędzie charakteryzuje się nie tylko wysoką sprawnością i wydajnością, ale także bezawaryjnością.

 

 

Długoletnia jakość i wydajność BIOX
W BIOX od 1989 r. produkujemy wyposażenia przepompowni i oczyszczalni ścieków. Nasze ponad trzydziestoletnie doświadczenie na rynku pozwoliło nam na dopracowanie urządzeń pod kątem funkcjonalności, efektywności i wydajności, a także – co nie jest bez znaczenia – ich trwałości. Dzięki temu w portfolio posiadamy maszyny, które funkcjonują w przedsiębiorstwach naszych klientów nieprzerwanie od kilkunastu lat, wymagając w okresie działalności jedynie sporadycznych, drobnych remontów czy wymiany niezbędnych części eksploatacyjnych. Jednym z takich przedsiębiorstw jest GÓRNI sp. z o.o. sp.k. prowadzona przez braci Arkadiusza i Piotra Górnego, funkcjonująca na rynku drobiarskim od 1996 r. – w której mieszadło BIOX uczestniczy w procesie podczyszczania nieprzerwanie od 2011 r. Przez ponad 10 lat stałej eksploatacji nasze urządzenie wymagało jednego remontu w 2020 r.
Prócz długotrwałości, tworząc nasze urządzenia, skupiamy się także na spełnieniu indywidualnych oczekiwań klientów. Jesteśmy w stanie dostosować urządzenia do specyficznych wymagań wynikających ze stosowanych technologii oczyszczania i zbiorników czy właściwości oczyszczanych cieczy.