Dostałam kredyt zaufania

Z Urszulą Miazgą – Menadżerem ds. Rozwoju w ZM Smak Górno rozmawia Katarzyna Salomon

 

Została Pani członkiem Rady Krajowej SRWiRP. Proszę o przestawienie swoich największych planów i oczekiwań związanych z nową funkcją.
Członkostwo w Radzie Krajowej SRWiRP jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, ale przede wszystkim wyzwaniem. Branża mięsna cieszy się zaufaniem konsumentów, ale coraz większym wyzwaniem jest utrzymanie tego zaufania w obliczu zmieniających się warunków, w jakich funkcjonuje cały sektor spożywczy. Moje największe plany i oczekiwania wiązać się będą z działaniem na rzecz szeroko pojętej promocji i wizerunku branży mięsnej, a także wielu innych zagadnień.

 

Jak Pani sądzi, co zadecydowało o nominowaniu Pani na to stanowisko?
Po zmianach pokoleniowych w naszej firmie przejęłam funkcję reprezentacji oraz udział w różnych organizacjach i stowarzyszeniach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Przez ostatnie lata byłam aktywnym członkiem Rady Młodzieżowej SRWiRP, nawiązując szerokie kontakty ze środowiskiem branżowym. Jest to dla mnie bardzo ciekawa i rozwojowa część pracy, w której się spełniam. Myślę, że dałam się poznać i w związku z tym dostałam kredyt zaufania od Zarządu oraz Krajowej Rady.

 

Jak ocenia Pani rolę SRiWRP w branży mięsnej?
SRiW RP jest jedną z najstarszych organizacji branżowych w Polsce. Jako Stowarzyszenie reprezentuje grono ponad 200 podmiotów z sektora mięsnego. Jest to organizacja o szerokim wachlarzu działania: promocja, reprezentacja interesów swoich członków jako branży ogółem, warsztaty, szkolenia, informacje o przepisach oraz wiele innych zadań. Swoimi zasięgami obejmuje również reprezentację na arenie międzynarodowej. W mojej ocenie to jedna z najmocniejszych i najbardziej opiniotwórczych organizacji w branży mięsnej w Polsce.

 

Kim jest nowy członek Rady Krajowej SRWiRP? Proszę o przedstawienie się😊
Urszula Miazga – Menadżer ds. Rozwoju w ZM Smak Górno. Od ponad 12 lat pracuję w rodzinnej firmie Zakładzie Mięsnym SMAK-GÓRNO w woj. podkarpackim. W pracy jestem odpowiedzialna za koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy, marki, produktów czyli zajmuję się szeroko pojętym rozwojem. Współpracuje z organizacjami oraz stowarzyszeniami: członek rady klastra Podkarpackie Smaki, zastępca przewodniczącej Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Górnie, Stowarzyszenie Procarpathia , Stowarzyszenie Agrokarpaty.

 

Dziękuję za rozmowę.